Η Βασική θεωρία της Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής

Κατηγορία Διαβάσαμε
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014 00:00 Διαβάστηκε 3441 φορές
Issue 64

Η «Βασική θεωρία της αρχαίας Ελληνικής ιατρικής» είναι ένα βιβλίο στο οποίο αναλύονται οι βασικές αρχές της αρχαίας Ελληνικής ιατρικής σκέψης. Η σκέψη του Ιπποκράτη είναι εκείνη η οποία κυριαρχεί όλων των άλλων λόγω της καθαρότητας και της διαύγειας με την οποία ο πρόγονός μας, κατάφερε να προσεγγίσει την ανθρώπινη φύση ως προς την υγεία και την ασθένεια.

Ο σκοπός του βιβλίου είναι η αναγέννηση της αρχαίας Ελληνικής ιατρικής. Αυτό ενώ πριν από μερικά χρόνια έμοιαζε με όραμα ρομαντικών και ονειροπόλων, σήμερα προκύπτει ως αδήριτη ανάγκη. Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την επανεμφάνιση ενός αρχαίου τρόπου σκέψης είναι οι εξής:

1ος λόγος: Η ηθική παρακμή που παρουσιάζει το σύγχρονο ιατρικό σύστημα στον Δυτικό κόσμο. Η ηθική παρακμή αυτή εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως, αλλά ιδιαιτέρως εντοπίζεται στην σχέση γιατρού ασθενή.

Η αρχαία Ελληνική ιατρική μπορεί να προσφέρει το απαραίτητο ηθικό υπόβαθρο για την εκ νέου διαμόρφωση της σχέσης γιατρού-ασθενούς. Το «Ωφελέειν μη βλάπτειν» του Ιπποκράτη είναι μια στιβαρή ηθική αρχή, η οποία όταν εφαρμόζεται απ’ τον γιατρό-θεραπευτή προς τον ασθενή, αποβαίνει πάντοτε επ’ ωφελεία και των δύο. Έτσι η αρχαία Ελληνική ιατρική, μπορεί να καλύψει το ηθικό κενό το οποίο παρουσιάζεται στο σύγχρονο ιατρικό σύστημα.

2ος λόγος: Η αναγκαιότητα των σύγχρονων γιατρών θεραπευτών να εντρυφήσουν στην αρχαία γνώση. Η ηθική σήψη που επικρατεί μέσα στο ιατρικό σύστημα, απομακρύνει ήδη πολλούς λειτουργούς του γιατρούς, οι οποίοι αναζητούν κάτι καινούργιο και οπωσδήποτε ηθικά ακέραιο. Έτσι στρέφονται στην ομοιοπαθητική, στον Βελονισμό, στα Βότανα, στην διατροφή, στην άσκηση, κλπ. Για να μπορεί να στηριχτεί η εφαρμογή αυτών των θεραπευτικών τεχνών καταφεύγουν στις Βασικές Θεωρίες διαφόρων αρχαίων ιατρικών παραδόσεων, όπως της Κινέζικης Ιατρικής, της Ινδικής και άλλων.

Ως αποτέλεσμα προκύπτει η ανάγκη στροφής προς αρχαία γνώση. Έτσι φτάνουμε στην αρχαία Ελληνική ιατρική η οποία είναι η δική μας ιατρική παράδοση. Δεν είναι φυσικό ν’ ανεχτούμε την ιδέα ότι ο Έλληνας εναλλακτικός γιατρός ή θεραπευτής, θ’ ασχολείται με τις θεραπευτικές του τέχνες, χωρίς να γνωρίζει τον Ιπποκράτη και την αρχαία Ελληνική ιατρική σκέψη, η οποία είναι ουσιαστικά μέρος της ψυχικής του συγκρότησης.

Η Βασική θεωρία της αρχαίας Ελληνικής ιατρικής είναι ένα βιβλίο το οποίο φέρνει στο σήμερα τον Ιπποκράτη και την αρχαία Ελληνική ιατρική σκέψη. Μετά από μελέτη 15 ετών πάνω στα άπαντα του αλλά και σε πλήθος άλλων έργων της αρχαίας Ελληνικής γραμματείας (Πλάτωνας, Γαληνός, Διοσκουρίδης, Θεόφραστος, Πρόκλος, Πατέρες της Εκκλησίας, Μεγάλος Βασίλειος, κ.α.) πρόεκυψε το βιβλίο αυτό.

Το βιβλίο έχει την εξής δομή:

1ο κεφάλαιο: Περί πυρός και ύδατος. Αναλύεται η βασική ιδέα του Ιπποκράτη για την σύνθεση του κόσμου. Ξεκινάμε με βάση το όλον και πως αυτό διαπερνά την ανθρώπινη ύπαρξη. Η δυαδικότητα αυτή του Ιπποκράτη μας παραπέμπει στο YinYang των Κινέζων. Η δυαδικότητα ενυπάρχει σε όλες τις δραστηριότητες της ανθρώπινης φύσης, με κυρίαρχο το δίπολο σώμα-ψυχή.

2ο κεφάλαιο: Περί 4 στοιχείων. Εδώ αναλύεται η σύνθεση του κόσμου απ’ τα 4 στοιχεία αλλά και της ανθρώπινης φύσης. Η σύνδεση με το όλον ενισχύεται.

3ο κεφάλαιο: Περί ενέργειας. Εδώ αναλύεται η σχέση της ενέργειας και της κίνησής της ως προς την ανθρώπινη φύση.

4ο κεφάλαιο: Περί πεμπτουσίας. Εδώ αναλύεται η έννοια της πεμπτουσίας, η οποία ταυτίζεται ουσιαστικά με την έννοια της ζωής. Περιγράφουμε την άποψη του Ιπποκράτη για την γέννηση της ζωής και του ταξιδιού της με όχημα το σπέρμα (σπόρο), στο χώρο και τον χρόνο. Επίσης μελετάται το πως η πεμπτουσία εκδηλώνεται και κατευθύνει το ανθρώπινο σώμα και την ψυχή.

5ο κεφάλαιο: Περί της τριαδικότητας της ανθρώπινης φύσης. Εδώ παραθέτουμε την Πλατωνική ιδέα περί της τριαδικότητας, τρία μέρη της ψυχής-τρία μέρη του σώματος.

6ο κεφάλαιο: Περί έμφυτου πυρός. Εδώ αναλύεται η ιδέα του Ιπποκράτη περί έμφυτου πυρός και το πως αυτό διαπερνά ψυχή και σώμα.

7ο κεφάλαιο: Περί χυμών. Σε αντιδιαστολή με το έμφυτο πυρ, εδώ αναλύεται το υδάτινο μέρος της ανθρώπινης φύσης, οι χυμοί του σώματος.

8ο κεφάλαιο: Περί ψυχής. Εδώ αναλύεται βασικά η ιδέα του Πλάτωνα, για την τριαδικότητα της ανθρώπινης ψυχής καθώς και όλες οι εκδηλώσεις της ανθρώπινης ψυχής (συναισθήματα, όνειρα, αισθήσεις, σκέψεις, κλπ).

9ο κεφάλαιο: Η αμυντική ενέργεια. Εδώ αναλύεται η ενέργεια εκείνη που περιέχεται στο ανθρώπινο σώμα και ως προς το εξωτερικό αμύνεται απ’ την εισβολή και ως προς το εσωτερικό διατηρεί την ισορροπία ανάμεσα στα αντίθετα (πυρ και ύδωρ). Η μελέτη της αμυντικής ενέργειας μας οδηγεί στην κατανόηση του φυσικού μηχανισμού της ασθένειας.

10ο κεφάλαιο: Οι παράγοντες ασθένειας. Εδώ αναλύεται η έννοια της ασθένειας κατά τον Ιπποκράτη, τα αίτια της και οι φυσικοί τρόποι αντιμετώπισής της.

Έτσι κλείνει το πρώτο μέρος της Βασικής Θεωρίας της αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο στο τηλέφωνο: 210 8010111 (Εκδόσεις Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής & Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής)