Μια νέα ελπιδοφόρα μελέτη υποδεικνύει τις δυνατότητες της ομοιοπαθητικής στη διαχείριση της ανθεκτικής στα αντιβιοτικά μαστίτιδας των βοοειδών, προσφέροντας έτσι στους γαλακτοπαραγωγούς μια πρόσθετη επιλογή έναντι των αντιβιοτικών και καθιστώντας τα γαλακτοκομικά προϊόντα ασφαλέστερα για την υγεία των καταναλωτών και την παραγωγή γάλακτος πιο βιώσιμη.

Η μαστίτιδα των βοοειδών είναι μια φλεγμονώδης κατάσταση στις αγελάδες που προκαλεί μειωμένη ποιότητα και ποσότητα γάλακτος, καθώς και οικονομικές απώλειες για τους κτηνοτρόφους. Τα αντιβιοτικά αποτελούσαν παραδοσιακά τη θεραπεία επιλογής, αλλά η αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης μαστίτιδας που είναι ανθεκτική στα αντιβιοτικά προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία και προβληματισμό.

Στη μελέτη, οι ερευνητές διερεύνησαν τις δυνατότητες ενός νέου ομοιοπαθητικού σύνθετου φαρμάκου στη θεραπεία της ανθεκτικής στα αντιβιοτικά μαστίτιδας που εντοπίστηκε σε κοπάδι ζώων που εδράζεται στο Πανεπιστήμιο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αγελάδες στην ομάδα που χρησιμοποιήθηκε ομοιοπαθητική θεραπεία είχαν βελτιωμένη διαχείριση της μαστίτιδας, χαμηλότερα επίπεδα στρες (μετρούμενα με τα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα) και υψηλότερη ποιότητα γάλακτος σε σχέση με εκείνες στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Ενώ απαιτούνται μελέτες μεγαλύτερης κλίμακας για να επιβεβαιωθούν αυτά τα ευρήματα, η ομοιοπαθητική είναι σαφώς μια επιλογή που πρέπει να εξετάσουν οι γαλακτοπαραγωγοί που έρχονται αντιμέτωποι με την αντίσταση στα αντιβιοτικά, τη ζήτηση των καταναλωτών για ασφαλέστερα γαλακτοκομικά προϊόντα και την ανάγκη για πιο βιώσιμη γεωργία.

Περισσότερες πληροφορίες:

Κατηγορία Ομοιοπαθητική

Στις 18 Οκτωβρίου, το Εθνικό Συμβούλιο της Αυστρίας ενέκρινε μια νέα κυβερνητική πρόταση για τη θέσπιση του δικού της νόμου για τα κτηνιατρικά φάρμακα, με βάση τις απαιτήσεις της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι τα κτηνιατρικά φάρμακα θα ρυθμίζονται στο μέλλον από τον δικό τους νόμο. Ο νέος νόμος αναγνωρίζει ότι η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά αποτελεί πρόβλημα παγκοσμίως. Τόσο τα ζώα όσο και οι άνθρωποι κινδυνεύουν, οπότε ο νέος νόμος παραπέμπει στη νέα προσέγγιση “One Health” (μια συνεργατική, πολυτομεακή και διεπιστημονική προσέγγιση που λειτουργεί σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο με στόχο την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων για την υγεία, αναγνωρίζοντας τη διασύνδεση μεταξύ των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών και του κοινού τους περιβάλλοντος). Σκοπεύει να διασφαλίσει την ποιότητα και την ασφάλεια των κτηνιατρικών φαρμάκων και να εισαγάγει τον έλεγχο της χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων και της γενικότερης χρήσης φαρμάκων στα ζώα. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην καλύτερη ρύθμιση της χρήσης αντιβιοτικών στα ζώα εκτροφής.

Ο νέος νόμος επιτρέπει πλέον στους Αυστριακούς να εκπληρώσουν την απαίτηση του κανονισμού 2018/848 της ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή και την σήμανση των βιολογικών προϊόντων, ο οποίος καθορίζει την πρωταρχική χρήση ομοιοπαθητικών και φυτοθεραπευτικών προϊόντων στις βιολογικές φάρμες. Ο κανονισμός, που ισχύει από το 2018, δίνει έμφαση στη βέλτιστη χρήση των αντιβιοτικών και απαιτεί τη χρήση ομοιοπαθητικών και φυτοθεραπευτικών προϊόντων στις βιολογικές φάρμες κατά προτεραιότητα έναντι της θεραπείας με χημικά αλλοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών. Απαιτεί να προτιμάται η ολοκληρωμένη ιατρική (συνδυασμός συμβατικής ιατρικής με συμπληρωματική ιατρική), όποτε αυτό είναι δυνατό. Επιτρέπεται επίσης η χρήση συμβατικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών, εάν είναι απαραίτητο, για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ζώων και πρέπει να χορηγείται υπό την ευθύνη κτηνιάτρου, όταν η θεραπεία με φυτοθεραπευτικά, ομοιοπαθητικά ή άλλα φάρμακα δεν είναι αποτελεσματική.

Περισσότερες πληροφορίες:

Κατηγορία Ομοιοπαθητική

Πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση παρέχει στοιχεία ότι η ομοιοπαθητική έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις στην υγεία, πολύ πέρα από αυτό που μπορεί να εξηγηθεί από το φαινόμενο placebo. Το εύρημα αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνει περαιτέρω έρευνες για την αξιολόγηση του οφέλους της ομοιοπαθητικής σε διάφορες ασθένειες.
Η έκθεση, στο επιστημονικό περιοδικό "Systematic Reviews" είναι η πρώτη συστηματική ανασκόπηση και των έξι υφιστάμενων μετα-αναλύσεων ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο δοκιμών ομοιοπαθητικής που εξέτασαν την ομοιοπαθητική για οποιαδήποτε ένδειξη ασθένειας. Αυτού του είδους η ανασκόπηση είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει τον εντοπισμό μεγαλύτερων τάσεων σε διάφορες αναλύσεις. Η μεθοδολογική ποιότητα των δοκιμών ομοιοπαθητικής ήταν παρόμοια με εκείνη των δοκιμών συμβατικής ιατρικής με τον ίδιο σχεδιασμό, από παρόμοια χρονική περίοδο και αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια. Ομοίως, η ποιότητα των στοιχείων για την αποτελεσματικότητα της ομοιοπαθητικής ήταν παρόμοια ή υψηλότερη από ό,τι για το 90% των παρεμβάσεων σε όλη την ιατρική. Αυτό σημαίνει ότι οι αποδείξεις για τον αντίκτυπο της ομοιοπαθητικής στην υγεία των ασθενών είναι εξίσου ισχυρές με εκείνες των συμβατικών θεραπειών.
"Τα στοιχεία αποτελεσματικότητας από τις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο δοκιμές σε αυτή την αυστηρή συστηματική ανασκόπηση είναι εντυπωσιακά", λέει ο Dr. Thomas Breitkreuz, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωποσοφικών Ιατρικών Συλλόγων (International Federation of Anthroposophic Medical Associations - IVAA) και επικεφαλής του Νοσοκομείου Paracelsus στη Γερμανία. "Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι αλλεπάλληλες εκκλήσεις για διακοπή της υποστήριξης της ομοιοπαθητικής είναι αβάσιμες και ότι είναι επιβεβλημένη η συνέχιση της υψηλής ποιότητας έρευνας για την ομοιοπαθητική".
Η IVAA εκπροσωπεί την Ανθρωποσοφική Ιατρική, η οποία διαφέρει μεν από την ομοιοπαθητική, αλλά μοιράζεται μια ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα των ασθενών. Και οι δύο αποτελούν μέρος της παραδοσιακής, συμπληρωματικής και ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας.
Το Πανεπιστήμιο της Βέρνης, στην Ελβετία, δημοσίευσε πρόσφατα στην ιστοσελίδα του περιλήψεις στοιχείων της έρευνας για την ομοιοπαθητική, καλύπτοντας την κατάσταση της βασικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικοχημικών, in-vitro, φυτικών και ζωικών μελετών, και την κατάσταση της κλινικής έρευνας (πριν από τη νέα αναθεώρηση). Οι περιλήψεις διατίθενται από το Ινστιτούτο Συμπληρωματικής και Ολοκληρωμένης Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Βέρνης.

Πρόσβαση στην πλήρη μελέτη:
Αποτελεσματικότητα της ομοιοπαθητικής θεραπείας: Συστηματική ανασκόπηση των μετα-αναλύσεων τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο δοκιμών ομοιοπαθητικής για οποιαδήποτε ένδειξη.
Hamre, H. J., et al. (2023). Efficacy of homeopathic treatment: Systematic review of meta-analyses of randomised placebo-controlled homeopathy trials for any indication. Systematic Reviews 12(1): 191. https://doi.org/10.1186/s13643-023-02313-2

Σχετικά με την IVAA:
Η IVAA, ή Διεθνής Ομοσπονδία Ανθρωποσοφικών Ιατρικών Συλλόγων, προωθεί την αναγνώριση της Ανθρωποσοφικής Ιατρικής και την εφαρμογή της στα συστήματα υγείας. Το όραμά της είναι ένας κόσμος όπου τα οφέλη της Ανθρωποσοφικής Ιατρικής είναι ευρέως αναγνωρισμένα και όπου οι ασθενείς και οι γιατροί έχουν εύκολη πρόσβαση σε συμπληρωματικά ανθρωποσοφικά φάρμακα και θεραπείες που βελτιώνουν τα αποτελέσματα της υγειονομικής περίθαλψης.

Κατηγορία Ομοιοπαθητική

Στο φθινοπωρινό τεύχος του περιοδικού Holistic Life, έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε νέες προσεγγίσεις από το χώρο της φυσικής (ολιστικής) ιατρικής, των εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών & της διατροφής.

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε εκτεταμένο αφιέρωμα:
- Συμβουλές για έξυπνα παιδιά. Ο σημαντικός ρόλος των ωμέγα-3 και των βιταμινών στη σχολική επίδοση των παιδιών
(Aimée Benbow)
- Πως λειτουργεί η ρεφλεξολογία στον υποθάλαμο κατά την εγκυμοσύνη (Τζέσι Μόρισον)
- Φυσική αντιμετώπιση του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου (Τζενι Γκούντμαν)
- Πως να νικήσετε τις κρίσεις πανικού με φυσικό τρόπο

Επίσης θα ανακαλύψετε πόσο σημαντικό είναι το σύμπλεγμά βιταμινών Β (Μαρλέν Σταματοπούλου) καθώς και ποια Ανθοϊάματα υποστηρίζουν τις ανάγκες για ηρεμία και γαλήνη σε συνθήκες αναστάτωσης (Μαρίνα Αγγελή).
Μην χάσετε την ενότητα Natural Health που σε αυτό το τεύχος εμβαθύνει στα συμπληρώματα διατροφής & τα βότανα για την αντιμετώπιση της υπέρτασης (Μάριος Δημόπουλος).
Σε αυτό το τεύχος έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τη συνέντευξη των Ελλήνων δημιουργών της πρώτης σοκολάτας με φιλικά βακτήρια!

Εδώ κατεβάστε το τεύχος 117


Μέχρι το επόμενο τεύχος να θυμάστε να αναζητάτε πάντα εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα που φαίνονται αδιέξοδα. 
www.holisticlife.gr | Facebook: holisticlifegr | 
Holistic life TV

HL 117 FB ADV 2

Κατηγορία Νέα
Σελίδα 1 από 11