Πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση παρέχει στοιχεία ότι η ομοιοπαθητική έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις στην υγεία, πολύ πέρα από αυτό που μπορεί να εξηγηθεί από το φαινόμενο placebo. Το εύρημα αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνει περαιτέρω έρευνες για την αξιολόγηση του οφέλους της ομοιοπαθητικής σε διάφορες ασθένειες.
Η έκθεση, στο επιστημονικό περιοδικό "Systematic Reviews" είναι η πρώτη συστηματική ανασκόπηση και των έξι υφιστάμενων μετα-αναλύσεων ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο δοκιμών ομοιοπαθητικής που εξέτασαν την ομοιοπαθητική για οποιαδήποτε ένδειξη ασθένειας. Αυτού του είδους η ανασκόπηση είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει τον εντοπισμό μεγαλύτερων τάσεων σε διάφορες αναλύσεις. Η μεθοδολογική ποιότητα των δοκιμών ομοιοπαθητικής ήταν παρόμοια με εκείνη των δοκιμών συμβατικής ιατρικής με τον ίδιο σχεδιασμό, από παρόμοια χρονική περίοδο και αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια. Ομοίως, η ποιότητα των στοιχείων για την αποτελεσματικότητα της ομοιοπαθητικής ήταν παρόμοια ή υψηλότερη από ό,τι για το 90% των παρεμβάσεων σε όλη την ιατρική. Αυτό σημαίνει ότι οι αποδείξεις για τον αντίκτυπο της ομοιοπαθητικής στην υγεία των ασθενών είναι εξίσου ισχυρές με εκείνες των συμβατικών θεραπειών.
"Τα στοιχεία αποτελεσματικότητας από τις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο δοκιμές σε αυτή την αυστηρή συστηματική ανασκόπηση είναι εντυπωσιακά", λέει ο Dr. Thomas Breitkreuz, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωποσοφικών Ιατρικών Συλλόγων (International Federation of Anthroposophic Medical Associations - IVAA) και επικεφαλής του Νοσοκομείου Paracelsus στη Γερμανία. "Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι αλλεπάλληλες εκκλήσεις για διακοπή της υποστήριξης της ομοιοπαθητικής είναι αβάσιμες και ότι είναι επιβεβλημένη η συνέχιση της υψηλής ποιότητας έρευνας για την ομοιοπαθητική".
Η IVAA εκπροσωπεί την Ανθρωποσοφική Ιατρική, η οποία διαφέρει μεν από την ομοιοπαθητική, αλλά μοιράζεται μια ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα των ασθενών. Και οι δύο αποτελούν μέρος της παραδοσιακής, συμπληρωματικής και ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας.
Το Πανεπιστήμιο της Βέρνης, στην Ελβετία, δημοσίευσε πρόσφατα στην ιστοσελίδα του περιλήψεις στοιχείων της έρευνας για την ομοιοπαθητική, καλύπτοντας την κατάσταση της βασικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικοχημικών, in-vitro, φυτικών και ζωικών μελετών, και την κατάσταση της κλινικής έρευνας (πριν από τη νέα αναθεώρηση). Οι περιλήψεις διατίθενται από το Ινστιτούτο Συμπληρωματικής και Ολοκληρωμένης Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Βέρνης.

Πρόσβαση στην πλήρη μελέτη:
Αποτελεσματικότητα της ομοιοπαθητικής θεραπείας: Συστηματική ανασκόπηση των μετα-αναλύσεων τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο δοκιμών ομοιοπαθητικής για οποιαδήποτε ένδειξη.
Hamre, H. J., et al. (2023). Efficacy of homeopathic treatment: Systematic review of meta-analyses of randomised placebo-controlled homeopathy trials for any indication. Systematic Reviews 12(1): 191. https://doi.org/10.1186/s13643-023-02313-2

Σχετικά με την IVAA:
Η IVAA, ή Διεθνής Ομοσπονδία Ανθρωποσοφικών Ιατρικών Συλλόγων, προωθεί την αναγνώριση της Ανθρωποσοφικής Ιατρικής και την εφαρμογή της στα συστήματα υγείας. Το όραμά της είναι ένας κόσμος όπου τα οφέλη της Ανθρωποσοφικής Ιατρικής είναι ευρέως αναγνωρισμένα και όπου οι ασθενείς και οι γιατροί έχουν εύκολη πρόσβαση σε συμπληρωματικά ανθρωποσοφικά φάρμακα και θεραπείες που βελτιώνουν τα αποτελέσματα της υγειονομικής περίθαλψης.

Κατηγορία Ομοιοπαθητική