Έρευνα: Εμπύρετες μολυσματικές παιδικές ασθένειες και καρκίνος

Κατηγορία Έρευνα
Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 13:37 Διαβάστηκε 1441 φορές
online Γ. Κατραμάδος

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε από γιατρούς που ασκούν την ανθρωποσοφική ιατρική κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εμπύρετες μολυσματικές παιδικές ασθένειες ίσως μας προστατεύουν από τον καρκίνο αργότερα στη ζωή. Η μελέτη σχεδιάστηκε για να διερευνήσει την υπόθεση ότι οι εμπύρετες μολυσματικές παιδικές ασθένειες σχετίζονται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου κατά την ενηλικίωση, καθώς τέτοιες πληροφορίες από το ιστορικό των ασθενών έχουν μεγάλη σημασία στην ανθρωποσοφική ιατρική. Στη μελέτη συμμετείχε ομάδα ασθενών με καρκίνο και ομάδα ασθενών ελέγχου από 35 ανθρωποσοφικά γενικά ιατρεία στην Ελβετία που κατηγοριοποιήθηκαν σε σχέση με το φύλο, την ηλικία και το γιατρό. Όλοι οι ασθενείς συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις εμπύρετες μολυσματικές παιδικές ασθένειες. Συλλέχθηκαν 424 περιπτώσεις, από αυτές μπόρεσαν να αναλυθούν 379 αντιστοιχισμένα ζεύγη. Η μελέτη έδειξε σταθερά χαμηλότερο κίνδυνο για καρκίνο σε ασθενείς με ιστορικό εμπύρετων μολυσματικών παιδικών ασθενειών. Οι ισχυρότερες συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ ασθενών με μη μαστικούς καρκίνους και ερυθράς σε σχέση με την ανεμοβλογιά. Επίσης, διαπιστώθηκε έντονη συσχέτιση με τον συνολικό αριθμό των εμπύρετων μολυσματικών παιδικών ασθενειών τόσο των «κλασσικών» (ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά, κοκίτης, οστρακιά και ανεμοβλογιά) όσο και των «άλλων». Καμία από αυτές τις συνδέσεις δεν ήταν εμφανής για ασθενείς με καρκίνο του μαστού.

Aναδρομική μελέτη έδειξε σημαντική σχέση μεταξύ εμπύρετων μολυσματικών παιδικών ασθενειών και κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου. Ο αριθμός των εμπύρετων μολυσματικών παιδικών ασθενειών μειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο, ιδίως για καρκίνους που δεν αφορούν το μαστό. Η σχέση με την περιοχή του όγκου φαίνεται επίσης σημαντική, αλλά μπορεί να διερευνηθεί μόνο σε μια πιο εκτεταμένη μελέτη.

Βιβλιογραφική αναφορά:

Albonico HU, Bräker HU, Hüsler J., Med Hypotheses. 1998 Oct;51(4):315-20.

 Περισσότερα για την Ανθρωποσοφική ιατρική μπορείτε να βρείτε εδώ: Ανθρωποσοφική ιατρική