Κάλεσμα για τη Παραδοσιακή, Συμπληρωματική και Ολοκληρωμένη Υγειονομική Περίθαλψη (TCIH)

Κατηγορία Info
Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022 11:04 Διαβάστηκε 686 φορές

Το περιοδικό Holistic Life συνάντησε την εκπρόσωπο του TCIH στην Ελλάδα και ενημερώθηκε σχετικά με τη διακήρυξη – κάλεσμα για τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία μεταξύ των παραδοσιακών, των συμπληρωματικών και σύγχρονων ιατρικών μεθόδων, με στόχο την επίτευξη μιας ανθρωποκεντρικής και ολιστικής προσέγγισης της υγείας.

logo

Η Διακήρυξη του Traditional Complementary Integrative Healthcare (TCIH) ξεκίνησε από ένα φόρουμ διεθνών και εθνικών οργανισμών που εκπροσωπούν επαγγελματίες υγείας, επιστήμονες και ασθενείς, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη Διακήρυξη TCIH. Οι οργανισμοί εκπροσωπούν μια παγκόσμια κοινότητα χρηστών και επαγγελματιών της παραδοσιακής, συμπληρωματικής και ολοκληρωμένης υγειονομικής περίθαλψης (TCIH) με ποικίλο υπόβαθρο και εμπειρίες, με κοινή δέσμευση για την προώθηση και προαγωγή της TCIH. Οι οργανισμοί-χορηγοί υποστηρίζουν πρακτικές που βασίζονται σε αποδείξεις μέσω της ενσωμάτωσης της κλινικής εμπειρίας και των αξιών των ασθενών με τις καλύτερες διαθέσιμες ερευνητικές πληροφορίες. Η παρακάτω Διακήρυξη αποτελεί ένα κάλεσμα για αμοιβαίο σεβασμό και συνεργασία μεταξύ παραδοσιακών, συμπληρωματικών και σύγχρονων ιατρικών μεθόδων με στόχο την επίτευξη μιας ανθρωποκεντρικής και ολιστικής προσέγγισης της υγείας. 
Η υγειονομική περίθαλψη που οραματιζόμαστε εστιάζει στο σύνολο του ατόμου, ενσωματώνει την κλινική εμπειρία και την έρευνα και σέβεται τις ατομικές επιλογές. 
Η πλήρης πρόσβαση στην Παραδοσιακή, Συμπληρωματική και Ολοκληρωμένη Φροντίδα Υγείας (Integrative healthcare) πρέπει να αποτελεί μέρος του δικαιώματος στην υγεία.

 

Διακήρυξη
Κάλεσμα για τη Παραδοσιακή, Συμπληρωματική και Ολοκληρωμένη Υγειονομική Περίθαλψη (TCIH) 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ
Η Παραδοσιακή, Συμπληρωματική και Ολοκληρωμένη Υγειονομική Περίθαλψη (TCIH) αναφέρεται στην συνεργασία μεταξύ διαφορετικών συστημάτων υγείας και των επαγγελματιών υγείας με στόχο μια ανθρωποκεντρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υγεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Εκπροσωπούμε μια παγκόσμια κοινότητα επαγγελματιών υγείας παραδοσιακών, συμπληρωματικών και ολιστικών πρακτικών, η οποία αποτελείται από επαγγελματίες με διαφορετικά υποβάθρα και εμπειρίες, αλλά και ασθενείς. H παγκόσμια κοινότητα έχει μια κοινή δέσμευση: την προώθηση της Παραδοσιακής, Συμπληρωματικής και Ολοκληρωμένης Υγειονομικής Περίθαλψης (TCIH).

Η ΥΓΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ
εστιάζει σε ολόκληρο το άτομο, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών, ψυχικών, κοινωνικών και πνευματικών διαστάσεων

 • επικεντρώνεται στον ασθενή και υποστηρίζει την ενίσχυση της υγείας
 • βασίζεται στην έρευνα και ενσωματώνει την κλινική εμπειρία χωρίς να ακυρώνει τις αξίες των ασθενών
 • σέβεται την πολιτιστική πολυμορφία και τις ατομικές επιλογές
 • αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας και του πλανήτη
 • χρησιμοποιεί φυσικούς και βιώσιμους πόρους που σέβονται το περιβάλλον
 • προωθεί την συνεργασία μεταξύ της σύγχρονης ιατρικής και των παραδοσιακών, συμπληρωματικών και ολιστικών μεθόδων.

Εκτιμούμε τα οφέλη της σύγχρονης ιατρικής. Ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε τους περιορισμούς, που περιλαμβάνουν:

 • τις ανεπαρκείς θεραπευτικές επιλογές που παρέχει η σύγχρονη ιατρική, ειδικά για χρόνιες / μη μεταδοτικές ασθένειες (NCDs)
 • τις συχνές παρενέργειες των σύγχρονων θεραπειών και την αυξανόμενη μικροβιακή αντοχή
 • την τμηματοποίηση της περίθαλψης από την αυξημένη εξειδίκευση και τα όρια ενός μοντέλου με βάση τη νόσο.

Εμπνεόμαστε από χώρες που ενσωματώνουν με επιτυχία τις Παραδοσιακές, Συμπληρωματικές και Ολιστικές πρακτικές (TCIH) στα συστήματα υγείας τους.

Ωστόσο, μας ανησυχούν:

 • οι χώρες που περιορίζουν ή υποτιμούν τις πρακτικές TCIH
 • η μη ενημερωμένη ή ανεπαρκής πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης για τις TCIH
 • η ανεπαρκής δημόσια χρηματοδότηση για έρευνες TCIH
 • η μειωμένη διαθεσιμότητα πρακτικών TCIH και το ανεπαρκές κανονιστικό πλαίσιο σε ορισμένες χώρες


ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ

Σε όλες τις χώρες

 • Διασφάλιση πλήρους πρόσβασης στις Παραδοσιακές, Συμπληρωματικές και Ολιστικές πρακτικές ως μέρος του δικαιώματος ‘Υγεία για όλους’.
 • Συμπερίληψη TCIH στα εθνικά συστήματα υγείας.
 • Παροχή διαπίστευσης των επαγγελματιών υγείας TCIH σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα κατάρτισης και εκπαίδευσης με σκοπό τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
 • Διασφάλιση της πρόσβασης TCIH φαρμάκων μέσω ειδικών κανονιστικών ρυθμίσεων.
 • Χρηματοδότηση έρευνας και διάδοση αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά στο κοινό για τις τις Παραδοσιακές, Συμπληρωματικές και Ολικές πρακτικές.

Στους Επαγγελματίες υγείας

 • Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών επαγγελμάτων υγείας για την επίτευξη μιας ανθρωποκεντρικής και ολιστικής προσέγγισης στην υγειονομική περίθαλψη.

Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  

 • Διασφάλιση της διάδοσης αξιόπιστων πληροφοριών για το TCIH.

Σε αυτό το link μπορείτε να συμμετέχετε υπογράφοντας την διακήρυξη: https://tcih.org/#contact
Εδώ μπορείτε να δείτε τους οργανισμούς που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στο κάλεσμα του TCIH: 
https://tcih.org/Sponsoring-organisations/

Εδώ μπορείτε να δείτε τους συλλόγους που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στο κάλεσμα του TCIH: https://tcih.org/organisational-signatories/#organisational-from


insteco eisigites lina 420x560

Πληροφορίες: 
Εκπρόσωπος TCIH για την Ελλάδα: Λίνα Λασηθιωτάκη - Τηλ.: 6971935097