Αναγνώριση του ρόλου της Ολοκληρωμένης Ιατρικής στην πρόσφατα εγκριθείσα έκθεση για τις μη μεταδοτικές ασθένειες

Κατηγορία Info
Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023 21:49 Διαβάστηκε 365 φορές
Holistic Life Online International Federation of Anthroposophic Medical Associations

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τον ρόλο της Ολοκληρωμένης Ιατρικής στην πρόσφατα εγκριθείσα έκθεση για τις μη μεταδοτικές ασθένειες (NCDs)

Στις 13 Δεκεμβρίου 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στην Ολομέλεια την έκθεση για τις μη μεταδοτικές ασθένειες [Non-Communicable Diseases (NCDs)]. Η έκθεση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την υποεπιτροπή δημόσιας υγείας του Κοινοβουλίου, τονίζει τη σημασία ισχυρών στρατηγικών πρόληψης για την αντιμετώπιση των μη μεταδοτικών νοσημάτων, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται ολοκληρωμένες δράσεις για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος υγείας. Ως βασική δράση, η έκθεση ζητά τη συμπερίληψη της Ολοκληρωμένης Ιατρικής στο πλαίσιο του στόχου για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης για τα μη επικίνδυνα νοσήματα στην Ευρώπη.
Τα NCDs, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών νόσων, του διαβήτη, των χρόνιων αναπνευστικών νόσων, των ψυχικών διαταραχών, των νευρολογικών διαταραχών και του καρκίνου, αντιπροσωπεύουν το 80% της επιβάρυνσης από ασθένειες στις χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, τα εν λόγω NCDs συμβάλλουν στο 90% του συνόλου των θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που τα καθιστά την κύρια αιτία πρόωρων θανάτων που μπορούν να προληφθούν [1].
Για την αντιμετώπιση αυτού του κρίσιμου ζητήματος, η ΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και την προώθηση της πρόληψης των ασθενειών στην τροποποιημένη έκθεση για τα NCDs, η οποία ψηφίστηκε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μαζί με άλλες στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης, η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία μιας ολιστικής, ενοποιητικής προσέγγισης με κέντρο τον ασθενή, ενθαρρύνοντας τη συμπληρωματική χρήση αυτών των θεραπειών υπό την επίβλεψη επαγγελματιών υγείας,
"Επισημαίνει το γεγονός ότι η επιστημονικά αναγνωρισμένη και εγκεκριμένη από τις αρχές δημόσιας υγείας ολοκληρωμένη ιατρική, μπορεί να αποφέρει οφέλη στους ασθενείς σε σχέση με τις παράλληλες επιπτώσεις διαφόρων ασθενειών, όπως ο καρκίνος, και τη θεραπεία τους. Τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης μιας ολιστικής, ενοποιητικής προσέγγισης με κέντρο τον ασθενή και της ενθάρρυνσης, κατά περίπτωση, της συμπληρωματικής χρήσης αυτών των θεραπειών υπό την επίβλεψη επαγγελματιών υγείας" [2].
Ο IVAA (International Federation of Anthroposophic Medical Associations) επικροτεί αυτή την αναγνώριση του ρόλου της τεκμηριωμένης Ολοκληρωμένης Ιατρικής και της συμβολή της στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης. 
Η Ολοκληρωτική Ιατρική μπορεί να βελτιστοποιήσει την υγεία, την ποιότητα ζωής και τα κλινικά αποτελέσματα, ενσωματώνοντας διαφορετικές ιατρικές παραδόσεις παράλληλα με τις συμβατικές θεραπείες ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζεται με τις προτιμήσεις των ασθενών. 

[1] https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/overview_en

[2] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-751761_EN.pdf