Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) είναι μια από τις συχνότερες διαταραχές της παιδικής ηλικίας, η οποία σε ένα σημαντικό ποσοστό συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή. Το σύνδρομο αυτό αναφέρεται σε άτομα, που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες με την διάσπαση προσοχής, την υπερκινητικότητα και την απροσεξία. Πολύ συχνά το πρόβλημα εμφανίζεται κατά την περίοδο που το παιδί ξεκινάει το σχολείο και παρουσιάζεται μια αρνητική επίδοση, καθυστέρηση στη μάθηση και στην επικοινωνία. Επίσης υπάρχει μια δυσκολία στην συμμόρφωση σε υποδείξεις και στην αφοσίωση στην σχολικές υποχρεώσεις.

Η συμβατική φαρμακευτική αγωγή αποτελείται από διεγερτικά, όπως η μεθυλοφαινιδάτη και η ατομοξετίνη. Οι γονείς συχνά διστάζουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση των παιδιών τους με αυτό το είδος φαρμακευτικής αγωγής.

Το 2001 πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία μια προ-μελέτη (pre-study) για την Ομοιοπαθητική αντιμετώπιση της υπερκινητικότητας σε παιδιά σε σύγκριση με τη χρήση μεθυλοφαινιδάτης (Frei H, Thurneysen A, “Treatment for Hyperactive Children: Homeopathy and Methylphenidate Compared in a Familh Setting”). Τα παιδιά είχαν αξιολογηθεί με βάση τα διαγνωστικά κριτήρια DSM-IV. Όλα τα παιδιά αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τα εξατομικευμένα συμπτώματα τους με την μέθοδο του Ομοιοπαθητικού Boenninghausen με υγρές Q δυναμοποιήσεις σε καθημερινή βάση. Η θεραπεία θα θεωρούταν πετυχημένη μόνο στην περίπτωση που υπήρχε τουλάχιστον 50% βελτίωση στο CGI (CGI είναι η βαθμολόγηση των συμπτωμάτων του ΔΕΠΥ).

Στην μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 115 παιδιά, 92 αγόρια και 23 κορίτσια με μέσο όρο ηλικίας τα 8.3 έτη. Τα 86 από τα 115 παιδιά (75%) αντιμετώπισαν το πρόβλημα με ομοιοπαθητική με τόσο καλά αποτελέσματα που δεν χρειάστηκαν φαρμακευτική αγωγή. 25 παιδιά (22%) χρειάστηκαν να καταφύγουν σε αγωγή. 3 παιδιά (3%) δεν αντέδρασαν ούτε στην Ομοιοπαθητική, ούτε στην φαρμακευτική αγωγή. 1 άτομο αποχώρησε από την μελέτη πριν αυτή ολοκληρωθεί.

Στο CGI τα παιδιά που αντιμετωπίστηκαν με ομοιοπαθητική εμφάνισαν βελτίωση συμπτωμάτων κατά 55%.

Η βαθμολόγηση από τους γονείς σε όρους συμπεριφοράς, σχολικής απόδοσης και σταθερότητας της αποτελεσματικότητας του ομοιοπαθητικού ιάματος ήταν 75% έναντι της μεθυλοφαινιδάτης που ήταν 65%.

Ο μέσος όρος που χρειάστηκε για την ομοιοπαθητική αντιμετώπιση, έως ότου υπάρξει βελτίωση 50% στο CGI ήταν 3 1/2 μήνες.

Στο παρελθόν από τις τέσσερις μεγάλες μετά-αναλύσεις που ερεύνησαν την ομοιοπαθητική σε διαφορετικές παθήσεις, οι τρεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν δεν μπορούν απλά να εξηγηθούν με το φαινόμενο placebo. Οι συγγραφείς όμως των θετικών μετά-αναλύσεων, στην κριτική τους ανέφεραν, ότι πολλές έρευνες δεν είχαν καλά πρωτόκολλα και πρότειναν να γίνουν καλύτερες έρευνες, ώστε να απαντηθούν συγκεκριμένες κλινικές ερωτήσεις. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε μια νέα έρευνα από τον Frei.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία το 2005 με θέμα «Ομοιοπαθητική αντιμετώπιση ΔΕΠΥ: μια τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή μελέτη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο» από τους Frei H, Everts R., von Ammon K et al.

Από το σύνολο των 140 παιδιών, μόνο τα 83 παιδιά εκπλήρωναν τα κριτήρια για να συμμετέχουν στην έρευνα. Τα παιδιά ήταν ηλικίας από 6 έως 16 ετών, διαγνωσμένα με ΔΕΠΥ σύμφωνα με τα κριτήρια DSM-IV από παιδοψυχολόγους και νευρολόγους.

Το ίδιο και εδώ, τα συμπτώματα θα έπρεπε να είχαν μια βελτίωση τουλάχιστον 50% στο CGI.

Και σε αυτή την έρευνα, σε όλα τα παιδιά, χρησιμοποιήθηκαν βάσει της Ομοιοπαθητικής μόνο τα εξατομικευμένα συμπτώματά τους σύμφωνα με την μέθοδο του Ομοιοπαθητικού Boenninghausen και χρησιμοποιήθηκαν οι δυναμοποιήσεις Q σε καθημερινή βάση. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, ονομάζεται polarity analysis όπου δημιουργήθηκε κατά την διεξαγωγή της έρευνας. Εκτός από τα τελικά αποτελέσματα για το ΔΕΠΥ, παρουσιάστηκε μια εμφανής διαφορά υπέρ της μεθόδου Polarity analysis έναντι της συμβατικής ομοιοπαθητικής.

DEPI A

To πρωτόκολλο εγκρίθηκε από το Ελβετικό Καντόνι της Βέρνης και από τον Ελβετικό Οργανισμό Φαρμάκων, Swissmedic. Ήταν σύμφωνο με την διακήρυξη του Ελσίνκι 1964.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από την διπλή τυφλή έρευνα, το 88% το συμμετεχόντων είχαν βελτίωση των συμπτωμάτων τους.

Επίσης παρουσιάστηκε ένα σημαντικό αποτέλεσμα προς τα υψηλά αραιωμένα ομοιοπαθητικά.

Από τους συμμετέχοντες στην διπλή τυφλή έρευνα, το 88% ήταν καλά με συνεχιζόμενη θεραπεία ή ακόμα και όταν σταμάτησαν όλες τις θεραπείες.

Ως συμπέρασμα από την έρευνα όπως έχει δημοσιευτεί, το 74% όλων των παιδιών με ΔΕΠΥ που συμμετείχαν, είναι πολύ καλύτερα με την Ομοιοπαθητική και μπορούσαν να έχουν μια πιο φυσιολογική ζωή στο σχολείο και στην οικογένεια τους.

Η έρευνα παρουσίασε την επιστημονική τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας της Ομοιοπαθητικής στη θεραπεία της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής / υπερκινητικότητας, ιδιαίτερα στους τομείς των συμπεριφορικών και γνωστικών λειτουργιών.

DEPI C

Αναφορές και βιβλιογραφία:

  • Frei H, Thurneysen A, “Treatment for Hyperactive Children: Homeopathy and Methylphenidate Compared in a Familh Setting” Brit Hom J 2001 (90): 183-188
  • Frei H, Everts R., von Ammon K et al, Homeopathic Treatment in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder - a Randomized, Double-Blind, Placebo Controlled Trial. Eur J Ped (2005) 164: 758-767.
  • Homeopathy and ADHD. A new treatment concept with polarity analysis. 2015 Narayana Verlag
  • http://www.heinerfrei.ch/
  • Linde K, Clausius N, et al., “ Are the clinical effect of  homeopathy placebo effects? A meta -analysis of controlled trials”. Lancet 1997
  • Kleijnen J, Knipschild P, “Clinical trials of homeopathy”. Brit Med J 1991
  • Lutdke R, Rutten ALB, “The conlcusion  of the Effectiveness of Homeopathy highly  depends on the set of analysed trials”. J Clin Epidem 2008

 

Λίγα λόγια για τον αρθρογράφο:
Ο Κων/νος Τσαλίκης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Ιπποκράτειο Κέντρο Κλασσικής Ομοιοπαθητικής με δάσκαλο τον διακεκριμένο Ομοιοπαθητικό Γεράσιμο Στουραίτη  και στο School of Homeopathy (Devon, England) του Misha Norland. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου απο το Hahnemann College of London στην Ομοιοπαθητική. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά σεμινάρια οπως: 
Ομοιοπαθητική και άσθμα με τον jawahar shah.
Σπάνια ομοιοπαθητικά φάρμακα. Περιπτώσεις, μεθοδολογία, ανάλυση με τον Γεράσιμο Στουραίτη.
Ομοιοπαθητική πρακτική με τον Misha Norland.
Ομοιοπαθητική σε δύσκολες γυναικολογικές διαταραχές με τον Dr. Pawan Pareek. 
Eπίσης έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο του Mike Keszler  στην μέθοδο του R. Sankaran με θέμα Συστηματική Ομοιοπαθητική.
Έχει εκπαιδευτεί πάνω στην Γνωστική Ομοιοπαθητική απο τον ψυχίατρο Dr. Γεώργιο Λουκά.
Έχει εκπαιδευτεί και είναι πιστοποιημένος τεχνικός Κβαντικής Βιοανάδρασης και Βιοσυντονισμού. 
Έχει τελειώσει την Ολιστική Διατροφή απο το Natural Health Science και συγκεκριμένα στο σύστημα Unani και κατέχει Diploma στην Ιριδολογία.

Κατηγορία Ομοιοπαθητική

H Ομάδα 4Homeopathy Greece (Η εφημερίδα Ηolistic Life, ο Σύλλογος Ομοιοπαθητικών Ελλάδος, το Ιπποκράτειο Κέντρο Κλασσικής Ομοιοπαθητικής και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υποστήριξης της Υγείας) εξασφάλισε τα δικαιώματα για την προβολή της ταινίας Magic Pills.

Η Ομοιοπαθητική είναι μια μη-τοξική, προσιτή και αποτελεσματική θεραπευτική μέθοδος; Ή είναι ένα επικίνδυνο εικονικό φάρμακο; Το νέο πρωτοποριακό ντοκιμαντέρ Magic Pills θέτει ερωτήματα σχετικά με τα επιστημονικά στοιχεία που βρέθηκαν να υποστηρίζουν την ομοιοπαθητική και οι απαντήσεις μπορεί να σας εκπλήξουν! Η κινηματογραφίστρια και ομοιοπαθητικός Ananda More, γίνεται στόχος μίας από τις πολυάριθμες εκστρατείες των ΜΜΕ κατά της ομοιοπαθητικής. Αυτό την ωθεί να ταξιδέψει στον κόσμο για να αποκαλύψει εάν η ομοιοπαθητική είναι πραγματικά επιστημονική και αποτελεσματική ή πρόκειται απλώς για ένα εικονικό φάρμακο που θέτει σε κίνδυνο ζωές.

Σχετικά με την ταινία:
Η Ομοιοπαθητική είναι μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές εναλλακτικής θεραπείας στον πλανήτη, αλλά παρά τη δημοτικότητά της, έχει αμφισβητηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και αποτελεί πλέον αγαπημένο στόχο για τους σκεπτικιστές. Η διαμάχη γύρω από την Ομοιοπαθητική βασίζεται στην πεποίθηση ότι κάτι τόσο αραιωμένο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να παραβιάζει τους νόμους της χημείας. Το Magic Pills προκαλεί τους θεατές να αποφασίσουν για τον εαυτό τους παρουσιάζοντας νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και πραγματικά επιτυχημένα αποτελέσματα παγκοσμίως που αμφισβητούν αυτές τις υποθέσεις.Πολλά ιατρικά περιοδικά αρνούνται να δημοσιεύσουν θετικές μελέτες λόγω συστηματικής προκατάληψης και τα μέσα ενημέρωσης συχνά διαστρεβλώνουν την αλήθεια παραλείποντας πληροφορίες. Τα συμφέροντα είναι τεράστια, εάν η ομοιοπαθητική λειτουργεί θα μπορούσε να μεταμορφώσει το ιατρικό σύστημα, και να προσφέρει ασφαλή, οικονομικά προσιτή και αποτελεσματική θεραπεία. Μήπως αποκρύπτεται η αλήθεια;Ταξιδέψτε με την Ananda στην Τανζανία, όπου τα τελευταία 25 χρόνια ένα ζευγάρι χρησιμοποιεί τις ικανότητές του για να βοηθήσει χιλιάδες ασθενείς με HIV / AIDS στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Στην Κούβα, όπου ήταν το μόνο άτομο από το εξωτερικό, που της δόθηκε άδεια να πει την ιστορία του πώς η ομοιοπαθητική βοήθησε εκατομμύρια ανθρώπους και σταμάτησε μια επιδημία σε λίγες μόνο εβδομάδες. Στην Καλκούτα της Ινδίας, όπου η κλινική Banerji έχει τεράστια επιτυχία αντιμετωπίζοντας ανίατους όγκους του εγκεφάλου και άλλες μορφές καρκίνου. Στο Μουμπάι της Ινδίας, όπου ένας εκπαιδευμένος χημικός μηχανικός του MIT έχει ανακαλύψει νανοσωματίδια στα πιο αραιωμένα φάρμακα. Και τελικά στην Ελβετία, όπου πραγματοποιήθηκε μια κρατική μελέτη που οδήγησε στο πρόγραμμα δημόσιας υγείας που καλύπτει την ομοιοπαθητική.

Σχετικά με τη δημιουργό:
Η νεοεμφανιζόμενη σκηνοθέτρια Ananda More είναι εξοικειωμένη με την αφήγηση. Έχει ασχοληθεί με το θέατρο που της επέτρεψε να ενστερνιστεί το γράψιμο, τη σκηνοθεσία και την ηθοποιία. Εμπνευσμένη από τη θεραπεία της από τη μακροχρόνια κατάθλιψη που δεν είχε ανταποκριθεί στις συνήθεις θεραπείες, η Ananda αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στην Ομοιοπαθητική. Άρχισε να ασκεί ομοιοπαθητική το 2005, με ειδίκευση στον αυτισμό και την ανοσία. Η Ananda είναι πλέον ιδιοκτήτρια του Riverdale Homeopathy, ενός ομοιοπαθητικού ιατρείου, βιβλιοπωλείου και κλινικής. Είναι στενά συνδεδεμένη με την ομοιοπαθητική κοινότητα σε όλο τον κόσμο, και λόγω της συμμετοχής της και των επιτυχιών της, παρουσιάστηκε στο περιοδικό The Walrus και στο περιοδικό Toronto Life. Η ταινία ντεμπούτο της, Magic Pills, όχι μόνο ρίχνει φως στην Oμοιοπαθητική, αλλά και εκθέτει την εκστρατεία από τις ιατρικές και φαρμακευτικές κοινότητες που σκοπό έχουν να αφήσουν να επικρατούν πολύ πιο ακριβές και επιβλαβείς χημικές θεραπείες.

Η ταινία θα προβληθεί στο Healthy Life Festival (Helexpo Μαρούσι) το Σάββατο 13 Απριλίου στις 19:00, στην αίθουσα Α στο επίπεδο Ε. Επόμενη προβολή θα γίνει στον Πολυχώρο Χείρωνα το Σάββατο 1 Ιουνίου στις 19:30.

Κατηγορία Νέα
Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019 14:34

Το 4Homeopathy και στην Ελλάδα!

Η Holistic life σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ομοιοπαθητικών Ελλάδος, το Ιπποκράτειο Κέντρο Κλασικής Ομοιοπαθητικής και τον Σύλλογο Υποστήριξης της Υγείας αποτελούν πλέον την ομάδα που αντιπροσωπεύει το 4Homeopathy στην Ελλάδα (4Homeopathy Greece). 

Τo 4Homeopathy ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2011 και κατάφερε να γίνει μια παγκόσμια συνεργασία ομάδων που αφορούν την Ομοιοπαθητική. Ο πρωταρχικός στόχος του είναι η ανάπτυξη και η διατήρηση μιας ενιαίας στρατηγικής επικοινωνίας που θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η Ομοιοπαθητική στην υγεία και την ευημερία. 

Η προστασία της επιλογής του ασθενή αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα όλων των δράσεων του 4Η. Η Ομοιοπαθητική είναι το δεύτερο μεγαλύτερο θεραπευτικό σύστημα παγκοσμίως και διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Στόχος του 4Η είναι η παροχή σωστής πληροφόρησης σχετικά με την Ομοιοπαθητική και η διατήρηση της προσβασιμότητας στο θεραπευτικό αυτό σύστημα ώστε οι πολίτες να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην επιλογή της θεραπείας τους. 

Το 4Homeopathy Greece είναι η Ελληνική υλοποίηση της εκστρατείας του 4Homeopathy με τίτλο: “Homeopathy works for me”. Ο βασικός στόχος της ελληνικής ομάδας 4Η είναι να ενημερώσει το ελληνικό κοινό σχετικά με την Ομοιοπαθητική και τα οφέλη της, τι είναι το ομοιοπαθητικό φάρμακο και πώς μπορεί να βρει πιστοποιημένο επαγγελματία Ομοιοπαθητικό.

«Το Όραμα μας είναι να βοηθήσουμε να γίνει η Ομοιοπαθητική ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας.
Το 4Η είναι μια συνεργασία ομοϊδεατών που εργάζονται για την βέλτιστη υγεία και τη διάδοση της Ομοιοπαθητικής» Misha Norland

Κατηγορία Νέα

Ένα νέο animation (δείτε το video στο τέλος του άρθρου) από το Ερευνητικό Ινστιτούτο  Ομοιοπαθητικής (HRI) παρουσιάζει τον παγκόσμιο αντίκτυπο της ανεπαρκούς λανθασμένης έκθεσης του Αυστραλιανού συμβουλίου για την υγεία και την ιατρική έρευνα (NHMRC) σχετικά με την ομοιοπαθητική. Δείχνει συνοπτικά πώς η ανακριβής έρευνα στην Αυστραλία καταστρέφει την ομοιοπαθητική σε όλο τον κόσμο, υπογραμμίζοντας την έκταση των επιπτώσεων της έκθεσης και δείχνοντας ότι είναι ένα πραγματικά διεθνές ζήτημα. Ο τίτλος αναφέρει: «Η ανακριβής έρευνα είναι πρόβλημα όλων».

Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία ότι η ομοιοπαθητική λειτουργεί. Λίγοι όμως συνειδητοποιούν ότι τα πορίσματα της έκθεσης είναι ανακριβή και βασίζονται σε θεμελιωδώς λανθασμένη επιστήμη. Έχει ήδη υποβληθεί καταγγελία στον Κοινοπολιτειακό Διαμεσολαβητή, κατηγορώντας τον NHMRC για προκατάληψη, σύγκρουση συμφερόντων, επιστημονική παραβίαση και παραπλάνηση του κοινού. Επίκειται η ετυμηγορία του Διαμεσολαβητή για το ζήτημα αυτό.

Υποστηρίξτε την εκστρατεία για να ασκήσετε πιέσεις στην κυβέρνηση της Αυστραλίας - υπογράψτε την αναφορά για να βοηθήσετε στην επίτευξη των 100 χιλιάδων υπογραφών για την εκστρατεία Release the First Report και μοιραστείτε αυτήν τη νέα πηγή με τα δίκτυά σας.

www.hri-research.org/Australian-Report

Πηγή: European Coalition on Homeopathic & Anthroposophic Medicinal Products

 

 

Κατηγορία Ομοιοπαθητική
Σελίδα 4 από 6