Στα πλαίσια της ανάπτυξης της εταιρείας μας δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και συνεργασίας για προσωπικό με διάθεση για εργασία και εναλλακτικό τρόπο σκέψης. Θα είναι χαρά μας να λάβουμε το Βιογραφικό σας Σημείωμα, το οποίο σας διαβεβαιώνουμε ότι θα χειριστούμε με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Εφόσον το Βιογραφικό σας πληροί τις προϋποθέσεις για διαθέσιμη θέση, εκπρόσωπος της Εταιρείας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Τα βιογραφικά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο email: etrapublishing@gmail.com