Σημεία βελονισμού και η εντόπισή τους

Κατηγορία Π.Κ.Ι
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 00:00 Διαβάστηκε 4006 φορές
Issue 66

Γράφει ο Δημητρίου Γιάννης, M.D. P.T. MSc. PhD. TCM

Τα σημεία βελονισμού (shu xue, ) στην πραγματικότητα δεν είναι σημεία, αλλά περιοχές του σώματος με δομή και μέγεθος που διαφέρουν. Στα Κινέζικα τα βελονιστικά σημεία ονομάζονται «Σου Σούε». Ο στόχος του πρώτου ιδεογράμματος «Σου» (shu, ) είναι η περιγραφή μιας περιοχής του σώματος όπου υπάρχει κίνηση τσι και αίματος, περιοχή επικοινωνίας και συλλογής στοιχείων. Επίσης στα «Κλασσικά Κείμενα του Κίτρινου Αυτοκράτορα» (huángdì nèijīng, 黄帝内) αναφέρεται πως τα σημεία βελονισμού είναι περιοχές διασταύρωσης «τζιε» (jié, ) δηλαδή περιοχές επικοινωνίας. Αυτές οι περιοχές διασταύρωσης «τζιέ» είναι ζωντανές βιολογικές δομές με μοναδικά χαρακτηριστικά όπου λαμβάνουν χώρα πολλές φυσιολογικές διαδικασίες. Οι μεσημβρινοί είναι λειτουργικές δομές που συνδέουν τα διάφορα μέρη του σώματος, μέσα στους οποίους κυκλοφορεί τσι, αίμα και σε κάποιες περιπτώσεις παθογόνα Αν θα παρομοιάζαμε τους μεσημβρινούς με ποτάμια, τότε τα σημεία βελονισμού θα ήταν λιμάνια. Όταν ένα πλοίο πλέει στο ποτάμι-μεσημβρινό φτάνει στο λιμάνι-σημείο όπου μπορεί να λαμβάνουν χώρα διαφορετικά γεγονότα, όπως η μεταφορά αγαθών στην ξηρά, η αποβολή των άχρηστων προϊόντων και ο ανεφοδιασμός του πλοίου. Το κάθε λιμάνι πρέπει να έχει συγκριμένη δομή, με τα περιφερικά του τμήματα να είναι ρηχά, επιτρέποντας τη διαδικασία ανταλλαγής και ένα βαθύ κεντρικό τμήμα όπου το ποτάμι ρέει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το βάθος και η απόσταση του ενός λιμανιού από το άλλο όπως θα δούμε παρακάτω εξαρτάται από την ανατομία του οργανισμού. Από τα παραπάνω κατανοούμε πως τα σημεία βελονισμού αποτελούνται από συγκεκριμένες ανατομικές δομές κάτι που κάνει, σε έναν εκπαιδευμένο θεραπευτή, εύκολη την εντόπιση τους μέσω της ψηλάφησης.

Παρόλο που οι περισσότεροι βελονιστές στον κόσμο και στην Κίνα διδάσκονται την εντόπιση σημείων βελονισμού από εγχειρίδια που στηρίζουν την εντόπιση των σημείων αυτών σε ανατομικές μετρήσεις (παραδοσιακά η μέτρηση γίνεται μέσω των «τσουν», που είναι ξεχωριστή για τον καθένα ανατομική μονάδα) η πρακτική εμπειρία και η παρατήρηση έρχεται να μας διορθώσει και να μας κάνει να ξανασκεφτούμε τον τρόπο εντόπισης των σημείων βελονισμού. Αλλά δεν είναι μόνο η πρακτική εμπειρία και η παρατήρηση που μας κάνουν να ξανασκεφτούμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε. Στα «Κλασσικά Κείμενα του Κίτρινου Αυτοκράτορα» αναφέρεται πως η εντόπιση των σημείων γίνεται μέσω ανατομικών μετρήσεων αλλά και μέσω της ψηλάφησης, κάτι που οι περισσότεροι καθηγητές Κινέζικης Ιατρικής σήμερα δεν αναφέρουν ή δεν τονίζουν αρκετά. Τα σημεία βελονισμού είναι μοναδικές περιοχές του σώματος που δεν δημιουργήθηκαν σε κάποιο εργοστάσιο βελονιστικών σημείων όπου μπορούμε να μετρήσουμε με ακρίβεια την απόστασή τους από συγκεκριμένες ανατομικές δομές. Δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε με ακρίβεια με την μέτρηση των τσουν, ούτε με την απόστασή τους από οστικές ή άλλες δομές. Τα σημεία βελονισμού αποτελούν μοναδικές περιοχές που δημιουργήθηκαν με την ανάπτυξη του ανθρώπινου είδους στο πέρασμα χιλιάδων ετών. Τα σημεία και η δομή τους είναι ξεχωριστά στον καθένα, διότι τα γονίδια που τα δημιουργούν, το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον ανάπτυξης του οργανισμού, καθώς και το ιστορικό του καθένα διαφέρουν. Δηλαδή η θέση, η δομή, τα χαρακτηριστικά και κατ’ επέκταση και η κατάσταση των σημείων στον οργανισμό εξαρτώνται από την γενετική πληροφορία που είναι υπεύθυνη για την ανατομία του οργανισμού, τις καθημερινές συνήθειες και τις παθήσεις ή/και εγχειρήσεις που έχει στο ιστορικό του ο κάθε άνθρωπος. Η ανατομία του οργανισμού, χαρακτηριστικά όπως το ύψος, το βάρος, η θέση και το σχήμα των αγγείων, των νεύρων κλπ είναι αποτέλεσμα προγονικής πληροφορίας αλλά και ταυτόχρονα αποτέλεσμα του τρόπου ζωής. Παρότι έχουμε την εντύπωση πως η ανατομία του σώματός μας παραμένει σταθερή, ειδικά μετά την ενηλικίωση, αυτό κάθε άλλο παρά αλήθεια είναι. Η ανατομία του σώματος αλλάζει συνεχώς λιγότερο ή περισσότερο με αποτέλεσμα και τα σημεία βελονισμού τα οποία δημιουργούνται από ανατομικές δομές, να αλλάζουν θέση και δομή. Με λίγα λόγια, η φυσιολογία και η παθολογία του ανθρώπου έχει σαν αποτέλεσμα και τη μοναδική εντόπιση των σημείων βελονισμού. Για αυτό και η εντόπισή τους πρέπει να γίνεται με το συνδυασμό της παρατήρησης των ανατομικών δεδομένων και της ψηλάφησης.

Πολλοί βελονιστές, ειδικά στην Κίνα, μετά από χρόνια κλινικής πρακτικής λένε πως βλέπουν το σημείο βελονισμού από απόσταση και γι’ αυτό τοποθετούν αμέσως τις βελόνες στον ασθενή χωρίς να έχει προηγηθεί ψηλάφηση τοπικά. Αυτό βέβαια στην πραγματικότητα δεν ισχύει και οφείλεται είτε στο μεγάλο φόρτο εργασίας των ιατρών, που σε μερικές ώρες μπορεί να πρέπει να βελονίσουν πάνω από 50 ασθενείς, είτε στο ότι παρότι είναι χρόνια ενεργοί θεραπευτές δεν κάνουν σωστά την δουλειά τους, τις περισσότερες φορές λόγω ανεπαρκούς εκπαίδευσης. Ένας άνθρωπος που θεωρούμε ειδικό, αν δεν έχει εκπαιδευτεί σωστά πολύ πιθανόν να συνεχίσει να κάνει το ίδιο λάθος όσα χρόνια και αν περάσουν, όση εμπειρία και αν έχει συλλέξει.