Βελονισμός σύμφωνα με την Balance Method του Richard Teh Fu Tan

Κατηγορία Π.Κ.Ι
Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016 00:00 Διαβάστηκε 2088 φορές
Issue 76

Καθημερινά στο ιατρείο μας αντιμετωπίζουμε διάφορους ασθενείς με διαφορετικά κλινικά προβλήματα, για τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη θεραπευτική στρατηγική. Υπάρχουν ωστόσο, πολλά είδη και μέθοδοι βελονισμού, προερχόμενα τόσο από διαφορετικές σχολές όσο και από διαφορετικές χώρες της Ανατολής και της Δύσης. Όλα αυτά τα βελονιστικά συστήματα έχουν πάντα ως βάση την TCM (Traditional Chinese Medicine- Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική).

H Ιατρική αυτή όμως, έχει σχεδιαστεί με όρους βοτανοθεραπείας (Chinese Herbal Medicine) και σε όλες τις σχολές βελονισμού, παγκοσμίως, διδασκόμαστε αυτού του είδους τη θεραπευτική προσέγγιση. Έτσι, κατά την κλινική εφαρμογή του βελονισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διαγνωστικές μεθόδους βοτανοθεραπείας, με όρους όπως ανεπάρκεια Qi του Σπλήνα, υπερβολή Yang του Ήπατος κτλ και θα πρέπει να ελέγξουμε τον σφυγμό και τη γλώσσα του ασθενή και μετά βασιζόμενοι σε αυτή τη διάγνωση, να επιλέξουμε μια σειρά βελονιστικών σημείων, κάποια από τα οποία είναι τοπικά, κάποια είναι απομακρυσμένα και κάποια να χαρακτηρίζονται ως εμπειρικά. Αυτό αφενός δημιουργεί μια θεραπευτική σύγχυση όσον αφορά την επιλογή των κατάλληλων βελονιστικών σημείων αφετέρου, ως βελονιστής, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για την αποτελεσματικότητα των σημείων που έχεις επιλέξει.

Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε στο προσκήνιο, μια επαναστατική μέθοδος διάγνωσης και θεραπείας από τον Richard Teh Fu Tan, η Balance Method Acupuncture . Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην θεωρία των μεσημβρινών και έχει τις ρίζες της στις απαρχές του βελονισμού από το 3000 π.Χ. Αυτό που μας ενδιαφέρει αρχικά και αξιολογούμε διαγνωστικά, είναι η τοπογραφική εντόπιση του συμπτώματος με όρους βελονιστικούς. Δηλαδή πάνω σε ποιόν ή ποιους μεσημβρινούς βρίσκεται το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έτσι λοιπόν καθορίζουμε τον πάσχοντα μεσημβρινό, και αυτό είναι το πρώτο βήμα που ονομάζουμε διάγνωση. Το δεύτερο βήμα είναι η επιλογή του μεσημβρινού εξισορρόπησης. Του μεσημβρινού δηλαδή που θα χρησιμοποιήσουμε θεραπευτικά. Μετά πάμε στο τρίτο βήμα, το οποίο είναι η επιλογή σημείων, όπου θα τοποθετηθούν οι βελόνες. Εδώ έχουμε να επιλέξουμε από διάφορες μεθόδους. Η μία ονομάζεται Mirror και η άλλη Image. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στα άκρα και ανάμεσα στα άκρα και τον κορμό.

(Τα σχήματα στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας)

Βασική αρχή του Mirror, είναι η τοπογραφική αντιστοίχηση. Δηλαδή, ο ώμος αντιστοιχεί με το ισχίο, το γόνατο με τον αγκώνα και ο καρπός με τον ταρσό. Το Mirror όμως μπορεί και να αναστραφεί! Έτσι ο ώμος αντιστοιχεί με τον ταρσό, ο αγκώνας παραμένει σε αντιστοιχία με το γόνατο και ο καρπός αντιστοιχεί με το ισχίο. Το Mirror έχει να κάνει με παθήσεις και προβλήματα των άκρων. Το Image έχει να κάνει με παθήσεις και προβλήματα που εμφανίζονται στον κορμό. Έστω, για παράδειγμα, για ένα σύμπτωμα της κεφαλής πάμε σε σημεία στην άκρα χείρα ή τον άκρο πόδα. Το γόνατο και ο αγκώνα αντιστοιχούν στο ύψος του ομφαλού και για παθήσεις κάτω κοιλίας και γεννητικών οργάνων πάμε στην περιοχή του ώμου και του ισχίου. Ο αυχένας αναλογικά αντιστοιχεί στην περιοχή του καρπού ή του ταρσού. Ουσιαστικά λοιπόν, πάνω στα άκρα έχουμε ένα χάρτη του ανθρωπίνου σώματος, είτε αυτό αφορά τα άκρα, είτε αφορά τον κορμό.

Ο χάρτης αυτός (Mirror-Image) μας επιτρέπει να καθορίσουμε ανατομικά με όρους βελονισμού, ποια θα είναι η περιοχή που θα βάλουμε τα βελόνες. Τα σημεία δεν είναι πάντα τα κλασικά βελονιστικά.

Περισσότερο χρησιμοποιούμε επώδυνα, μετά από ψηλάφηση σημεία, τα οποία πρέπει να βρίσκονται πάντα πάνω στον μεσημβρινό εξισορρόπησης. Ψάχνοντας για επώδυνα σημεία θα πρέπει να σκεπτόμαστε το Mirror και Image αναλογικά. Δηλαδή αφού ο αυχένας αντιστοιχεί για παράδειγμα στον ταρσό, ο ώμος -αναλογικά- θα αντιστοιχεί στο κάτω τριτημόριο της κνήμης. Έτσι εάν έχουμε μια τενοντίτιδα μακράς κεφαλής του δικέφαλου στον ώμο, ο πάσχον μεσημβρινός είναι αυτός του Πνεύμονα. Αυτό είναι το πρώτο μας βήμα, η διάγνωση. Μετά, ως δεύτερο βήμα, θα πρέπει να βρούμε τον μεσημβρινό εξισορρόπησης. Θα μπορούσαμε στο παραπάνω παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε ως τέτοιο μεσημβρινό, αυτόν του Σπλήνα (Ο Σπλήνας Tai Yin μεσημβρινός του ποδιού εξισορροπεί τον Πνεύμονα Tai Yin μεσημβρινό του χεριού). Πάμε τώρα στο τρίτο βήμα. Επιλογή σημείων. Εδώ έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στο Mirror και το Image. Έχουμε πει όμως ότι το Image σχετίζεται με παθήσεις του κορμού. Επιλέγουμε λοιπόν Mirror καθώς έχουμε ένα προβληματικό ώμο, άρα άκρο. Πάμε λοιπόν και ψάχνουμε επώδυνα σημεία πάνω στον μεσημβρινό του Σπλήνα στο κάτω τριτημόριο της κνήμης. Προσοχή όμως, στο εδώ παράδειγμα, στην αντίθετη από τον πόνο πλευρά. Βάζουμε μερικές βελόνες σε όλα τα επώδυνα σημεία που θα εντοπίσουμε από την περιοχή του σημείου Σπ. 5 μέχρι και σημείο Σπ. 7. Περιμένουμε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Μετά λέμε στον ασθενή και κινήσει τον ώμο του. Στην συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών έχουμε μια εντυπωσιακή και άμεση μείωση των συμπτωμάτων. Έστω ότι έχουμε ένα πόνο στην έξω επιφάνεια του γόνατος, πρέπει να καθορίσουμε τον πάσχον μεσημβρινό. Εάν υποθέσουμε ότι αυτός είναι ο μεσημβρινός του στομάχου, έχουμε κάνει το πρώτο βήμα, τη διάγνωση. Μετά πάμε στον μεσημβρινό εξισορρόπησης Αυτός μπορεί να είναι ο μεσημβρινός του Π. Εντέρου (Yang Ming μεσημβρινός του χεριού εξισορροπεί τον Yang Ming μεσημβρινό του ποδιού). Ως τρίτο βήμα πρέπει να επιλέξουμε περιοχή που θα βάλουμε τις βελόνες. Αφού έχουμε να κάνουμε με άκρο, επιλέγουμε Mirror και ψάχνουμε επώδυνα στη ψηλάφηση σημεία , στην περιοχή του αγκώνα, πάνω στον μεσημβρινό του Π. Εντέρου. Βάζουμε σε επώδυνα σημεία από την περιοχή του σημείου ΠΕ. 10 μέχρι το ΠΕ 12 σύνολο 3 – 4 βελόνες. Και πάλι αφού περιμένουμε για λίγα δευτερόλεπτα, λέμε στον ασθενή να δοκιμάσει το γόνατό του και να μας περιγράψει πού βρίσκεται τώρα ο πόνος του. Σχεδόν πάντα το αποτέλεσμα είναι άμεσο και θεαματικό. Αυτό τη μέθοδο ο Richard Teh Fu Tan τον ονόμασε Balance Method με την τεχνική 1 2 3. Είναι ένας απίστευτα γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος βελονισμού, όπου το σημαντικό είναι ότι ως θεραπευτής ξέρεις τι να κάνεις, πώς να το κάνεις και κυρίως γιατί το κάνεις, περιμένοντας ένα άμεσο και θεαματικό αποτέλεσμα. Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους μυοσκελετική επώδυνη πάθηση μεν, αλλά εξίσου και σε μια μεγάλη γκάμα εσωτερικών παθήσεων και προβλημάτων. Αυτό που την καθιστά ιδιαίτερη, είναι τόσο η λογική της συνέχεια και βαθιά κατανόηση της TCM, όσο και η άμεση ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα της σε επώδυνες καταστάσεις. Eίναι ένα πραγματικά ιδιαίτερο όπλοστην καθημερινή διαχείριση των προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει ένας εναλλακτικός θεραπευτής- βελονιστής.

Γεωργαντάκης Ιωάννης

Φυσίατρος - Βελονιστής

georgantakisg@gmail.com