Οι φαρμακοβιομηχανίες αποκρύπτουν στοιχεία για επικίνδυνα ή άχρηστα φάρμακα

Κατηγορία Ειδήσεις
Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018 07:59 Διαβάστηκε 970 φορές
Τεύχος 88 Ομάδα Holistic Life

Οι φαρμακευτικές εταιρείες παραπλανούν εσκεμμένα τις υπηρεσίες υγείας και τις κυβερνήσεις αποκρύπτοντας τις έρευνες που αποκαλύπτουν ότι ένα φάρμακο δεν λειτουργεί ή είναι επικίνδυνο. Τουλάχιστον οι μισές από τις ιατρικές έρευνες δεν δημοσιεύονται ποτέ.

Ένα παράδειγμα αυτής της τακτικής είναι η περίπτωση όπου οι κυβερνήσεις εξαπατήθηκαν ώστε να εξασφαλίσουν αποθέματα Tamiflu κατά τη διάρκεια της κρίσης της γρίπης των χοίρων το 2009 - αλλά δεν είχαν ενημερωθεί για τις ανέκδοτες μελέτες που κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι το φάρμακο αυτό δεν ήταν αποτελεσματικό. Περίπου το 80 τοις εκατό των μελετών για το Tamiflu - που έδειχναν ότι δεν απέτρεπε τις επιπλοκές όταν κάποιος νοσούσε από γρίπη – είτε δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ ή δεν είχαν πρώτα αξιολογηθεί ανεξάρτητα.

Αντί για επιστημονικές αποδείξεις, οι κυβερνήσεις βασίζονταν στο "μάρκετινγκ" που ελέγχεται από την εταιρεία φαρμάκων, δήλωσε ο Dr Simon Kolstoe από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth στην Επιτροπή Επιστημών και Τεχνολογίας του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Μόνο η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου κατέβαλε 424 εκατομμύρια λίρες για την προμήθεια αποθεμάτων Tamiflu για εργαζόμενους σε σημαντικές θέσεις.

Σε ένα άλλο παράδειγμα, οι μαρτυρίες για τους κινδύνους του καρδιακού φαρμάκου lorcainide, κρατήθηκαν μυστικές για 10 χρόνια - και πολλοί άνθρωποι πέθαναν ως αποτέλεσμα.

Αλλά ακόμη και η βρετανική κυβέρνηση είναι ένοχη. Η δημόσια υγεία της Αγγλίας δεν δημοσίευσε τα αποτελέσματα τριών δοκιμών για το εμβόλιο HPV. Η επικεφαλής ανοσοποίησης, Dr Mary Ramsay, λέει ότι η υπηρεσία βρίσκεται "στη διαδικασία ανάρτησης των αποτελεσμάτων μας" - παρόλο που έχουν περάσει περίπου τρία χρόνια.

 

(Πηγή: BBC, 30 Οκτωβρίου 2018, 46017521)