Σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2022, η Apple Inc περιγράφει τις λειτουργίες υγείας που προσφέρει μαζί με τις εταιρικές της σχέσεις με ιατρικά και ερευνητικά ιδρύματα, οι οποίες, όπως λέει, αποτελούν κλειδί για το μέλλον της. Η έκθεση επικεντρώνεται στην ικανότητα της Apple να παρέχει ένα ασφαλές μέρος για την αποθήκευση των πληροφοριών υγείας και ιατρικών πληροφοριών ενός ατόμου και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων όπως το Apple Watch για την παρακολούθηση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων. Η έκθεση περιγράφει επίσης εργασίες που επιτρέπουν στους ιατρικούς ερευνητές να αξιοποιούν τα δεδομένα υγείας που συλλέγει η Apple για χρήση στην έρευνα. Ο Chief Operating Officer της Apple, Jeff Williams, αναφέρει στην εισαγωγή της έκθεσης: "Το όραμά μας για το μέλλον είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε επιστημονικά τεκμηριωμένη τεχνολογία που εξοπλίζει τους ανθρώπους με ακόμη περισσότερες πληροφορίες και λειτουργεί ως έξυπνος φύλακας της υγείας τους, ώστε να μην είναι πλέον απλοί επιβάτες στο δικός τους ταξίδι προς την υγεία".

Πηγή: Bloomberg

Κατηγορία Info