Lancet / Günter Kampf

Τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού κατά του COVID-19 αναμένεται να μειώσουν τη μετάδοση του SARS-CoV-2 στους πληθυσμούς, μειώνοντας τον αριθμό των πιθανών πηγών μετάδοσης και, ως εκ τούτου, να μειώσουν το φορτίο της νόσου COVID-19.
Πρόσφατα δεδομένα, ωστόσο, δείχνουν ότι αυξάνεται η επιδημιολογική σημασία των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με COVID-19. Στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρήθηκε ότι τα ποσοστά δευτερογενών προσβολών μεταξύ επαφών που εκτέθηκαν σε πλήρως εμβολιασμένα κρούσματα ήταν παρόμοια με τα ποσοστά επαφών που εκτέθηκαν σε μη εμβολιασμένα κρούσματα (25% για εμβολιασμένους έναντι 23% για μη εμβολιασμένους). 12 από τις 31 λοιμώξεις σε πλήρως εμβολιασμένες επαφές (39%) προέκυψαν από πλήρως εμβολιασμένα επιδημιολογικά συνδεδεμένα κρούσματα. Το μέγιστο ιικό φορτίο δεν διέφερε ανάλογα με την κατάσταση εμβολιασμού ή τον τύπο παραλλαγής1. Στη Γερμανία, το ποσοστό των συμπτωματικών κρουσμάτων COVID-19 μεταξύ των πλήρως εμβολιασμένων αναφέρεται εβδομαδιαία από τις 21 Ιουλίου 2021 και ήταν 16,9% εκείνη τη στιγμή μεταξύ ασθενών ηλικίας 60 ετών και άνω2. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα και ήταν 58,9% στις 27 Οκτωβρίου 2021 (Σχήμα 1) παρέχοντας σαφή στοιχεία για την αυξανόμενη σημασία των πλήρως εμβολιασμένων ως πιθανή πηγή μετάδοσης. Μια παρόμοια κατάσταση περιγράφηκε για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ της 39ης και της 42ης εβδομάδας, αναφέρθηκαν συνολικά 100.160 κρούσματα COVID-19 μεταξύ πολιτών ηλικίας 60 ετών και άνω. 89.821 εμφανίστηκαν μεταξύ των πλήρως εμβολιασμένων (89,7%), 3.395 μεταξύ των ανεμβολίαστων (3,4%)3.
Μία εβδομάδα πριν, το ποσοστό κρουσμάτων COVID-19 ανά 100.000 ήταν υψηλότερο μεταξύ της υποομάδας των εμβολιασμένων σε σύγκριση με την υποομάδα των ανεμβολίαστων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες 30 ετών και άνω. Στο Ισραήλ αναφέρθηκε μια νοσοκομειακή επιδημία στην οποία συμμετείχαν 16 εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, 23 εκτεθειμένοι ασθενείς και δύο μέλη οικογένειας. Η πηγή ήταν ένας πλήρως εμβολιασμένος ασθενής με COVID-19. Το ποσοστό εμβολιασμού ήταν 96,2% μεταξύ όλων των εκτεθειμένων ατόμων (151 εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και 97 ασθενείς). Δεκατέσσερις πλήρως εμβολιασμένοι ασθενείς νόσησαν σοβαρά ή πέθαναν, ενώ οι δύο ανεμβολίαστοι ασθενείς εμφάνισαν ήπια νόσο4. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) χαρακτηρίζουν τέσσερις από τις πέντε πρώτες κομητείες με το υψηλότερο ποσοστό πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού (99,9-84,3%) ως κομητείες "υψηλής" μετάδοσης5. Πολλοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων θεωρούν ότι οι εμβολιασμένοι μπορούν να αποκλειστούν ως πηγή μετάδοσης. Φαίνεται ωστόσο ότι είναι μεγάλη αμέλεια να αγνοείται ο εμβολιασμένος πληθυσμός ως πιθανή και σχετική πηγή μετάδοσης όταν αποφασίζονται μέτρα ελέγχου της δημόσιας υγείας.

LANCET 01

Σχήμα 1:
Ποσοστά εμβολιασμού και ποσοστά πλήρως εμβολιασμένων ατόμων μεταξύ των
συμπτωματικών κρουσμάτων COVID-19 (≥ 60 ετών) στη Γερμανία
μεταξύ 
21 Ιουλίου και 27 Οκτωβρίου 2021
με βάση τις εβδομαδιαίες εκθέσεις του Ινστιτούτου Robert Koch.


Βιβλιογραφικές αναφορές

[1]. Singanayagam A Hakki S Dunning J et al. Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study. Lancet Infect Dis. 2021; https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00648-4

[2].Robert Koch-Institut. Wöchentlicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19). AKTUALISIERTER STAND FÜR DEUTSCHLAND 22. Juli 2021. 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus (accessed 28. September 2021).

[3]. UK Health Security Agency. COVID-19 vaccine surveillance report. Week 4328. Oktober 2021. 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029606/Vaccine-surveillance-report-week-43.pdf (accessed 1. November 2021).

[4]. Shitrit P Zuckerman NS Mor O Gottesman BS Chowers M. Nosocomial outbreak caused by the SARS-CoV-2 Delta variant in a highly vaccinated population, Israel, July 2021. Euro Surveill. 2021; 262100822
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.39.2100822

[5].Subramanian SV Kumar A.Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. Eur J Epidemiol. 2021;
https://doi.org/10.1007/s10654-021-00808-7

 

Κατηγορία Info

Στις ΗΠΑ και στη Γερμανία, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι χρησιμοποίησαν τον όρο πανδημία των ανεμβολίαστων, υπονοώντας ότι τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί δεν έχουν σημασία για την επιδημιολογία του COVID-19. Η χρήση αυτής της φράσης από τους υπεύθυνους θα μπορούσε να ενθαρρύνει έναν επιστήμονα να ισχυριστεί ότι "οι ανεμβολίαστοι απειλούν τους εμβολιασμένους για το COVID-19".1 Αλλά αυτή η άποψη είναι υπερβολικά απλή.
Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα εμβολιασμένα άτομα εξακολουθούν να έχουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση. Στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ εντοπίστηκαν συνολικά 469 νέα κρούσματα COVID-19 κατά τη διάρκεια διαφόρων εκδηλώσεων τον Ιούλιο του 2021, και 346 (74%) από αυτά τα κρούσματα αφορούσαν άτομα που ήταν πλήρως ή μερικώς εμβολιασμένα, 274 (79%) εκ των οποίων είχαν συμπτώματα. Οι τιμές του ορίου κατωφλίου κύκλων ήταν παρόμοια χαμηλές μεταξύ των ατόμων που ήταν πλήρως εμβολιασμένα (διάμεση τιμή 22·8) και των ατόμων που ήταν ανεμβολίαστα, μη πλήρως εμβολιασμένα ή των οποίων η κατάσταση εμβολιασμού ήταν άγνωστη (διάμεση τιμή 21·5), υποδεικνύοντας υψηλό ιικό φορτίο ακόμη και μεταξύ των ατόμων που ήταν πλήρως εμβολιασμένα.2 Στις ΗΠΑ, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 αναφέρθηκαν συνολικά 10262 κρούσματα COVID-19 σε εμβολιασμένα άτομα, εκ των οποίων 2725 (26%) ήταν ασυμπτωματικά, 995 (9%) νοσηλεύτηκαν και 160 (1%) πέθαναν.3 Στη Γερμανία, το 55.4% των συμπτωματικών κρουσμάτων COVID-19 σε ασθενείς ηλικίας 60 ετών και άνω αφορούσε πλήρως εμβολιασμένα άτομα,4 και το ποσοστό αυτό αυξάνεται κάθε εβδομάδα. Στο Münster της Γερμανίας, νέα κρούσματα COVID-19 εμφανίστηκαν σε τουλάχιστον 85 (22%) από 380 άτομα που ήταν πλήρως εμβολιασμένα ή είχαν αναρρώσει από COVID-19 και τα οποία επισκέφθηκαν νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.5 Τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί έχουν μικρότερο κίνδυνο σοβαρής νόσου, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό μέρος της πανδημίας. Επομένως, είναι λάθος και επικίνδυνο να μιλάμε για πανδημία των ανεμβολίαστων. Ιστορικά, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Γερμανία δημιούργησαν αρνητικές εμπειρίες στιγματίζοντας τμήματα του πληθυσμού για το χρώμα του δέρματός τους ή τη θρησκεία τους. Καλώ τους υψηλόβαθμους υπεύθυνους και τους επιστήμονες να σταματήσουν τον ακατάλληλο στιγματισμό των ανεμβολίαστων, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ασθενείς μας, οι συνάδελφοί μας και άλλοι συμπολίτες μας, και να καταβάλουν επιπλέον προσπάθεια για να φέρουν την κοινωνία κοντά.

Βιβλιογραφία

  1. Goldman E. How the unvaccinated threaten the vaccinated for COVID-19: a Darwinian perspective. Proc Natl Acad Sci USA. 2021; 118e2114279118.
  2. Brown CM, Vostok J, Johnson H, et al. Outbreak of SARS-CoV-2 infections, including COVID-19 vaccine breakthrough infections, associated with large public gatherings—Barnstable County, Massachusetts, July 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021; 70: 1059-1062
  3. US Centers for Disease Control and Prevention COVID-19 Vaccine Breakthrough Case Investigations Team COVID-19 vaccine breakthrough infections reported to CDC—United States, January 1–April 30, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021; 70: 792-793
  4. Robert Koch Institut Wöchentlicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus - Krankheit-2019 (COVID-19) — 14·10·2021—aktualisierter Stand für Deutschland. ttps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-10-14.pdf?__blob=publicationFile Oct 14, 2021
  5. Von Dolle F Münster: Inzwischen 85 Infizierte nach 2G-Party im Club. https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/corona-infektionen-clubbesuch-muenster-100.htmlSept 20, 2021

Πηγή: Τhe Lancet - Copyright © 2021 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Κατηγορία Info