Νέα θεώρηση για τα όρια ασφαλούς έκθεσης στην ακτινοβολία

Κατηγορία Περιβάλλον
Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015 00:00 Διαβάστηκε 3269 φορές
Issue 70

Γράφει ο Γιάννης Δ. Μαρούδας (maroudas@mobilepro.gr)

Τα νέα όρια ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν αφήνουν περιθώρια. Το διεθνώς αναγνωρισμένο Γερμανικό “Institut für Baubiologie + Ökologie Neubeuern” (IBN - Ινστιτούτο Βιολογίας Κτηρίων και Οικολογίας) εξέδωσε νέα μέτρα το 2015, όπου ενώ κράτησε τα ίδια αριθμητικά όρια, άλλαξε την θεώρηση επικινδυνότητας. Δηλαδή, το 2008 έλεγε ότι μετρούμενες τιμές από 1-10μW/m², θεωρούνταν ως «ελαφριά ανησυχία», ενώ το 2015 για το ίδιο εύρος τιμών αναφέρει: «ελαφριά ανωμαλία». Δηλαδή, το IBNαλλά και ο οργανισμός BUNDθέτουν το όριο ασφαλούς έκθεσης στο 1μW/m² (ένα εκατομμυριοστό του Βατ ανά τετραγωνικό μέτρο). Αυτό το όριο αποτελεί πλέον την ισχύουσα άποψη πολλών Οργανισμών για την υιοθέτηση κρατικών ορίων ασφαλούς έκθεσης.

Ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας του Salzburg είχε θέσει όρια 10μW/m² για εξωτερικούς χώρους και 1μW/m² για εσωτερικούς. Αργότερα έθεσε όρια που κατεβαίνουν στα 0,2μW/m², όριο που σήμερα εξετάζει να χαμηλώσει εκ νέου.

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου (STOA), έχει θέσει ως επιθυμητό κοινό όριο για την Ευρώπη τα 100μW/m², όριο που προτρέπει τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν.

Το 2011 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε το FactSheet 193, στο οποίο αναφέρει ότι τιμές άνω των 1.000μW/m² ενδέχεται να προκαλούν καρκίνο.

Σύμφωνα με αποτελέσματα που έχουν γίνει γνωστά από νεότερες έρευνες, το 2016 αναμένεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO.int) να κατατάξει τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες στους πλέον επιβλαβείς παράγοντες για την παγκόσμια υγεία.

Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν ψηφίσματα επιστημονικών επιτροπών για τη δραστική μείωση των ορίων ασύρματης ακτινοβολίας και την απαγόρευση της χρήσης ασύρματης τεχνολογίας στα σχολεία (ασύρματο internet).

Στην Κύπρο το 2011 αποφασίστηκε η απαγόρευση χρήσης κινητών από παιδιά στα δημοτικά και εξετάζεται αντίστοιχη απόφαση για τα γυμνάσια.

Στη Γαλλία το 2010 αποφασίστηκε το ίδιο για τα παιδιά μέχρι ηλικίας γυμνασίου. Το 2015 αποφασίστηκε επίσης, η αφαίρεση των εγκαταστάσεων ασύρματου internet από τα σχολεία.

Στην Αγγλία (2012) το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε ειδική οδηγία για ιδιαίτερη αποφυγή χρήσης κινητού σε νέους κάτω των 16 ετών, εκτός περιπτώσεων ανάγκης (κλήσεις διάρκειας έως ½ λεπτού).

Σε όλο τον κόσμο, τα όρια μειώνονται δραστικά. Στην Ελλάδα ισχύουν τα όρια που θεσπίστηκαν το 2006: για κινητή τηλεφωνία έως 6.300.000μW/m² ή ακόμη και 7.000.000μW/m² για τη μεταφορά δεδομένων κινητής τηλεφωνίας (ασύρματο internet).

Η κινητή τηλεφωνία και άλλες ασύρματες τεχνολογίες, εκπέμπουν τεχνητή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (Η/Μ). Η κινητή τηλεφωνία μπορεί άνετα να λειτουργήσει ακόμη και με 0,001μW/m², με πυκνό δίκτυο πολύ μικρών κεραιών βάσης. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συναντάται και στη φύση αλλά σε μεγέθη της τάξης των 0,000001μW/m ².

Οι εξελικτικοί Βιολόγοι υποστηρίζουν ότι ο ανθρώπινος οργανισμός μέσα από την εξέλιξή του δεν έχει μάθει να αντιμετωπίζει τις τόσο υψηλές τιμές της τεχνητής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας γιατί δεν υπήρχε κατά την εξέλιξη του είδους.