Σε καλλιέργεια λαχανικών στην Ολλανδία βρέθηκαν ενώσεις PFOA (Gen X)

Κατηγορία Περιβάλλον
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018 12:30 Διαβάστηκε 720 φορές
on line Γ. Κατραμάδος

Η μόλυνση από Gen X είχε παρατηρηθεί πρώτα στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, αλλά φαίνεται ότι πλέον δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο των Αμερικανών.

Άρθρο στο Lafayette Observer αναφέρει ότι η δυνητικά τοξική χημική ένωση που βρίσκεται στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα γύρω από το εργοστάσιο Chemours στην κομητεία Bladen της Βόρειας Καρολίνας, ανακαλύφθηκε και σε λαχανικά στην Ολλανδία.

Σε τηλεδιάσκεψη που έγινε με το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βόρειας Καρολίνας, ομάδα Ολλανδών ερευνητών ανέφερε ότι στα χόρτα και τα φύλλα γύρω από χημικό εργοστάσιο στην Ολλανδία εντοπίστηκαν ίχνη του GenX αλλά και του προηγούμενου σύνθετου οξέος (PFOA). Η Ολλανδική ερευνητική ομάδα έλεγξε σε 10 τοποθεσίες γύρω από το Ολλανδικό εργοστάσιο Chemours, λαχανικά όπως τεύτλα, καρότα και μαρούλια. Ενώ μόνο το 40% ήταν θετικό για GenX ή PFOA τα λαχανικά που αναπτύχθηκαν πιο κοντά στο εργοστάσιο ήταν μολυσμένα και με τις δύο ενώσεις.

Επιπλέον περιμένουν τα αποτελέσματα από ελέγχους που έγιναν σε ψάρια που αλιεύθηκαν από ύδατα που βρίσκονται κοντά στο εργοστάσιο. Ανέφεραν ότι το Chemours ελέγχει τα ψάρια ως μέρος της διαδικασίας Ευρωπαϊκής αδειοδότησης που αφορά την εγκατάσταση του εργοστασίου.

«Τα αποτελέσματα αυτά θα έχουν πολύ ενδιαφέρον», δήλωσε ο επιστημονικός σύμβουλος Dr. Detlef Knappe, καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Β. Καρολίνας και διευθυντής της ερευνητικής ομάδας που βρήκε τα ίχνη Gen X στον ποταμό Cape Fear. Όπως και οι Ολλανδοί ομόλογοί τους, το επιστημονικό συμβούλιο της Βόρειας Καρολίνας περιμένει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρενέργειες που προκαλεί το Gen X τόσο στον ανθρώπινο οργανισμό όσο στην χλωρίδα, την πανίδα και το νερό. Μόνο τότε θα αποφασίσουν εάν θα αλλάξουν ή θα διατηρήσουν τον υγειονομικό στόχο της πολιτείας σε 140 μέρη / τρισεκατομμύριο. Ο στόχος υγείας αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών της Βόρειας Καρολίνας με τη χρήση συμβατικής μεθοδολογίας. Επιπλέον το διοικητικό συμβούλιο ζήτησε από το Υπουργείο υγείας να αναρτήσει έναν πίνακα με τα αποδεικτικά στοιχεία βάσει των ήδη γνωστών δεδομένων που υπάρχουν για το Gen X. Ο πίνακας αυτός θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια πιο λεπτομερή ανάλυση του δυνητικού αντίκτυπου που έχει αυτή η χημική σύνθεση. Η περιοχή γύρω από τη κομητεία Bladen έχει κυρίως αγροτικό χαρακτήρα και οι κάτοικοι διατηρούν γεωργικές εκτάσεις και κήπους.

Πηγή: The Fayetteville Observer

Σημείωση:

PFOA (Perfluorooctanoic acid) : Υπερφθορο-οκτανοϊκό οξύ

Gen X : χημική διαδικασία που χρησιμοποιεί προπανικό οξύ (FRD-903) και παράγει προπανικό εστέρα (FRD-902) και τετραφθοροαιθυλαιθέρα (Ε1). Η διαδικασία αυτή προτάθηκε ως αντικατάσταση της χρήσης του τοξικού και καρκινογόνου PFOA για τη παραγωγή φθοροπολυμερών όπως το τεφλόν.