Ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Κατηγορία Περιβάλλον
Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011 00:40 Διαβάστηκε 1194 φορές

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), με μέλη βουλευτές από όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, συνεδριάζει 4 φορές το χρόνο για να τοποθετηθεί σε επίκαιρα προβλήματα. Το ψήφισμα που υπογράφηκε στις 27 Μαΐου, καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για την μείωση της έκθεσης του πληθυσμού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Επίσης, τονίζεται η μεγαλύτερη ευαισθησία των παιδιών, προτείνεται να αποφεύγονται τα ασύρματα δίκτυα ίντερνετ στα σχολεία και να μπουν περιορισμοί στη χρήση κινητών. Τέλος, ζητείται να υπάρξει πληροφόρηση για τις πιθανές επιπτώσεις από τις διάφορες ασύρματες τεχνολογίες και να αναθεωρηθούν τα υπάρχοντα επιτρεπτά όρια εκπομπών ακτινοβολίας. Το πλήρες ψήφισμα έχει τίτλο «Οι πιθανοί κίνδυνοι από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον».

Πηγή: www.home-biology.gr