Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 00:00 Διαβάστηκε 866 φορές
Issue 82

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια αναπνευστική πάθηση που χαρακτηρίζεται από μπλοκαρίσματα στους αεραγωγούς που έχουν να κάνουν με την σωστή αναπνοή. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει παθήσεις όπως το εμφύσημα και η χρόνια βρογχίτιδα. Η ΧΑΠ μπορεί να προκληθεί από μια ποικιλία παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της ανεξέλεγκτης απελευθέρωσης κυτοκινών. Ο αριθμός των ουδετερόφιλων είναι αυξημένος στους αεραγωγούς των καπνιστών και των ασθενών με ΧΑΠ, ειδικά στην χρόνια βρογχίτιδα.

Εμφύσημα

Το εμφύσημα αφορά την καταστροφή των πνευμόνων με την πάροδο του χρόνου. Οι κυψελίδες των πνευμόνων αποτυγχάνουν να διατηρήσουν τη λειτουργική δομή τους και καταρρέουν κατά τη διάρκεια της εκπνοής, παρεμβάλλοντας έτσι στη σωστή ανταλλαγή αερίων.

Χρόνια βρογχίτιδα

Η χρόνια βρογχίτιδα συνεπάγεται μακροχρόνια φλεγμονή των βρόγχων των πνευμόνων. Πιο συχνά προκαλούμενη από το κάπνισμα τσιγάρων, η χρόνια βρογχίτιδα μπορεί επίσης να οφείλεται σε αλλεργίες, ιογενείς λοιμώξεις, φάρμακα και άλλες ιατρικές παθήσεις.

Θεραπεία με ένζυμα

Η θεραπεία με συστημικά ένζυμα χρησιμοποιείται σε άτομα που πάσχουν από ΧΑΠ ώστε να βοηθήσει στην αύξηση των πνευμονικών αντιπρωτεϊνασών και να μειώσει τη διόγκωση του βρογχικού βλεννογόνου, βελτιώνοντας έτσι την αναπνευστική λειτουργία και μειώνοντας τη συσσώρευση ινώδους στους πνεύμονες. Τα πρωτεολυτικά ένζυμα βοηθούν να μειωθεί η απελευθέρωση των παραγόντων πήξης, το ινωδογόνο, οι προφλεγμονώδεις κυτοκίνες και διάφορα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που επιδεινώνουν τη βλάβη στους πνεύμονες.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ

Σερραπεπτάση

Η σερραπεπτάση έχει αποδειχθεί ότι έχει εντοπισμένες αντιφλεγμονώδεις και ινωδολυτικές ιδιότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωση της διόγκωσης και να διασπάσουν το συσσωρευμένο ινώδες στους αεραγωγούς.

Για παράδειγμα, στη χρόνια βρογχίτιδα, οι υπερβολικές εκκρίσεις βλέννας από φλεγμονή μπορούν να κάνουν δύσκολη την αναπνοή.

Η σερραπεπτάση έχει επίσης δειχθεί ότι αραιώνει τη βλέννα στους πνεύμονες, καθιστώντας τη πιο εύκολο να αποβληθεί.

Μελέτη έδειξε ότι η σερραπεπτάση μείωσε τη συχνότητα του βήχα και της απόχρεμψης, μετέβαλλε την ιξωδοελαστικότητα των πτυέλων και μείωσε τον αριθμό των ουδετερόφιλων. Η σερραπεπτάση απέδειξε την ικανότητα να ρυθμίζει τον αριθμό των ουδετερόφιλων στο αίμα. Η μείωση του αριθμού των ουδετερόφιλων καταδεικνύει ότι η σερραπεπτάση είναι αποτελεσματική στον έλεγχο της φλεγμονής.

Η ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ) χρησιμοποιείται συχνά ως ένα μη ειδικό μέτρο της φλεγμονής. Μια σημαντική μείωση της ΤΚΕ βρέθηκε σε άτομα μετά τη χορήγηση ενζύμων.

Νατοκινάση

Η νατοκινάση είναι ένα ένζυμο που προέρχεται από ζύμωση σόγιας, με καλά τεκμηριωμένα ινωδολυτικά οφέλη. Η νατοκινάση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με ΧΑΠ ενθαρρύνοντας την ινόλυση της συσσώρευσης ουλώδους ιστού ως αποτέλεσμα της χρόνιας φλεγμονής στους πνεύμονες.

Αφομοιώνοντας την ινωδολυτική πρωτεάση καθώς και υπόστρωμα του πλάσματος, η νατοκινάση παράγει μία αύξηση της ινωδολυτικής δραστηριότητας στο πλάσμα με διάσπαση του ινωδογόνου, μειώνοντας έτσι τον ουλώδη ιστό και προλαμβάνοντας την περαιτέρω συσσώρευση των ανοσοκυττάρων σαν ουλώδη ιστό.

Βρομελίνη

Μελέτες υποστηρίζουν τη βιοδιαθεσιμότητα και αποτελεσματικότητα της χορηγούμενης από του στόματος βρομελίνης για θεραπεία φλεγμονωδών καταστάσεων.

Οι επιδράσεις της βρομελίνης στην πνευμονική λειτουργία δείχνουν μια προστατευτική επίδραση στη λειτουργία των πνευμόνων, καθώς οι ομάδες που έλαβαν αγωγή με βρομελίνη φαίνεται να έχουν μειωμένο πνευμονικό τραυματισμό σε αντίθεση με τις ομάδες ελέγχου.

Η βρομελίνη έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το ιξώδες των πτυέλων και αυξάνει τον όγκο των πτυέλων in vivo, το οποίο θα βοηθούσε με τα συμπτώματα των ατόμων που πάσχουν από χρόνια βρογχίτιδα, επιτρέποντάς τους να αποβάλλουν βλέννα πιο εύκολα και διευκολύνοντας την αποτελεσματικότερη αναπνοή. Η από του στόματος χορήγηση της βρομελίνης σε ποντίκια με επαγόμενη αναπνευστική φλεγμονή μείωσε τις συγκεντρώσεις κυτοκίνης (ηωσινόφιλα και IL-13).

Επιπλέον, η βρομελίνη βρέθηκε ότι μειώνει τη μετανάστευση των ουδετερόφιλων σε θέσεις φλεγμονής, ένας βασικός παράγοντας για τα συμπτώματα της ΧΑΠ.

Παπαΐνη

Η παπαΐνη έδειξε σημαντική αναστολή του σχηματισμού κοκκιωματώδους ιστού, υποδεικνύοντας ότι οι επιδράσεις της αφορούν την υποχρόνια φλεγμονή στην οποία συμμετέχουν διάφοροι τύποι κυτταρικής μετανάστευσης. Η παπαΐνη δρα ως ευεργετικός παράγοντας απομάκρυνσης υπολειμμάτων χωρίς επιβλαβείς συνέπειες για τον υγιή ιστό λόγω της ειδικότητάς της.

Πρωτεάσες

Η έρευνα δείχνει ότι η θεραπεία με ένζυμα πρωτεασών μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των κυκλοφορούντων επιπέδων της CRP στο σώμα. Σε μία διπλή-τυφλή μελέτη, οι ερευνητές υπέβαλλαν μια ομάδα ατόμων σε αγωγή με συστημικά ένζυμα πριν από το χειρουργείο και αρκετές ημέρες μετά από αυτό και συνέκριναν τα επίπεδα της CRP τους με εκείνα της ομάδας ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από την τρίτη ημέρα μετά τη χειρουργική επέμβαση, τα επίπεδα της CRP ήταν 300% υψηλότερα στην ομάδα ελέγχου σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν αγωγή με τα πρωτεολυτικά ένζυμα.

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ

Ελπιδοφόρα αποτελέσματα από την χορήγηση συμπληρωμάτων αντιοξειδωτικών καταγράφηκαν σε άτομα με ΧΑΠ. Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην ανατροπή και την πρόληψη της φθοράς από το οξειδωτικό στρες στα κύτταρα του σώματος σε άτομα με ΧΑΠ. Οι ελλείψεις θρεπτικών συστατικών και η αυξημένη ζήτηση για αντιοξειδωτικά λόγω των υψηλών επιπέδων του οξειδωτικού στρες προκύπτουν από την ίδια την ασθένεια και συμβάλλουν στην εξέλιξή της.

Τα αντιοξειδωτικά, όπως η ρουτίνη, το Amla και το εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού, μπορούν να ανατρέψουν και να αποτρέψουν την οξειδωτική φθορά.

Ρουτίνη

Χρησιμοποιώντας τα αντιοξειδωτικά στη θεραπεία της ΧΑΠ μπορούμε να επηρεάσουμε σημαντικά αποτελέσματα όπως: ξεπέρασμα της αντίστασης των στεροειδών, υπερέκκριση βλέννας, φλεγμονή και αναδιαμόρφωση εξωκυττάριας μήτρας.

Amla

Οι φαινολικές ενώσεις του amla έχουν ιδιότητες εξουδετέρωσης των ελευθέρων ριζών και μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση τόσο της οξείας όσο και της χρόνιας φλεγμονής. Το amla έχει ισχυρή αντιοξειδωτική και καταστροφική δράση κατά των ελεύθερων ριζών.

Εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού

Η ικανότητα του εκχυλίσματος σπόρων σταφυλιού να λειτουργεί ως μηχανισμός άμυνας και προληπτική θεραπεία συμβάλλει στην ευεργετική χρήση του ως αντιοξειδωτικό. Το εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού συμβάλλει στην αποκατάσταση του DNA, ενώ αναστέλλει το μεταβολισμό και αποτοξινώνει τις κυτταροτοξικές ρίζες.

Από την επιστημονική ομάδα της AM Health