Σώστε τις μέλισσες και τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη!

Κατηγορία Νέα
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 10:20 Διαβάστηκε 1413 φορές
online Κατραμάδος Γεράσιμος (ELIANT)

Η πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών "Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες" αποσκοπεί στη συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών προς υποστήριξη της διατήρησης της ποικιλομορφίας των ειδών και στην προώθηση μιας οικολογικά επικεντρωμένης γεωργικής πολιτικής της ΕΕ. Η ELIANT υποστηρίζει αυτή την πρωτοβουλία μαζί με τις συνεργαζόμενες οργανώσεις της.

Μπορείτε να υπογράψετε εδώ - και να κατεβάσετε δωρεάν τα δελτία υπογραφής καθώς και το υλικό της καμπάνιας.

Με τη συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών, σε τουλάχιστον επτά ευρωπαϊκές χώρες, εμείς, ως κοινωνία πολιτών, υποχρεώνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάζει τα αιτήματά μας σύμφωνα με τη συνταγματική σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπογραφές θα πρέπει να συγκεντρωθούν μέσα σε διάρκεια ενός έτους.

Τα αιτήματα είναι:

  1. Να μειωθεί σταδιακά έως το 2030 η χρήση φυτοφαρμάκων κατά 80% στη γεωργία της Ε.Ε. και να απαγορευτεί πλήρως έως το 2035, για την προστασία των μελισσών και της ποικιλομορφίας των ειδών.
  2. Η μετατροπή της γεωργίας σε κινητήρια δύναμη για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.
  3. Η υποστήριξη των αγροτών, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, για την πραγματοποίηση της μετάβασης τους σε φιλική και οικολογική μορφή γεωργίας.

Χρειάζεται επειγόντως ανακατανομή των γεωργικών επιδοτήσεων

Σχεδόν το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της Ε.Ε. - 300 δισεκατομμύρια ευρώ - πηγαίνει στις μεγάλες βιομηχανίες. Αυτό σημαίνει ότι το 20% όλων των μεγάλων βιομηχανιών λαμβάνει το 80% των επιδοτήσεων. Ωστόσο γνωρίζουμε καλά ότι οι μικρές, οι μεσαίες και οι επιχειρήσεις με βιολογικό "πρόσημο" είναι αυτές που μπορούν να αυξήσουν τη βιοποικιλότητα. Όμως αυτές παραβλέπονται συστηματικά!

Μέσα σε περίοδο 10 ετών, 4 εκατομμύρια από αυτές τις μικρότερες γεωργικές επιχειρήσεις στην Ε.Ε. αναγκάστηκαν να κλείσουν, ενώ η έκταση και το μερίδιο αγοράς των μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων αυξήθηκε αντίστοιχα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των επιχειρήσεων να μειωθεί από 15 εκατομμύρια σε λιγότερο από 11 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι σε ολόκληρη την Ε.Ε. χάνουμε 4.000.000 επιχειρήσεις ετησίως, δηλαδή πάνω από 300.000 ανά μήνα και περισσότερες από 1000 ημερησίως!

Και ενώ οι μικρές και μεσαίες γεωργικές επιχειρήσεις στην Ε.Ε. έχουν κλείσει, οι μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις αυξάνονται και παράλληλα αυξάνει και το μερίδιο τους στην αγορά.

Οι αιτίες της απώλειας ειδών και το κλείσιμο των επιχειρήσεων, εν μέρει τουλάχιστον, συνδέονται στενά με το σημερινό μοντέλο βιομηχανικής γεωργίας που διαμορφώνεται από τρεις κυρίως παράγοντες:

- την χρήση φυτοφαρμάκων,

- την πίεση του παγκόσμιου ανταγωνισμού και

- την πρακτική της μονοκαλλιέργειας.


 

Εδώ ο σύνδεσμος για να υπογράψετε: https://www.savebeesandfarmers.eu/eng/

ELIANT Logo  logo eng